ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Oznámení o úpravě provozu školy

Školská rada schválila návrh vedení školy, který upravuje provoz školy takto:

 

Školní družina je otevřena od 6.00 hodin.
Školní klubovnu je možno využívat od 7.15 hodin.
Přicházet do školní družiny i klubovny je možno nejpozději v 7.30.
Budova školy se otvírá 7.35.

 

Vyučovací hodiny :

1. 7.55 – 8.40

2. 8.50 – 9.35

3. 9.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.40 – 12.25

6. 12.35 – 13.20

7. 13.30 – 14.15

8. 14.20 – 15.05

 

Odpolední vyučování pro žáky 8. ročníku (jedná se z velké části o dojíždějící žáky) je upraveno takto:

úterý: Dopoledne 5 vyučovacích hodin, odpoledne 1 v. hodina: 13.30 – 14.15
čtvrtek: Dopoledne 6 vyučovacích hodin, odpoledne 2 v. hodiny: 14.00 – 14.45 a 14.50 – 15.35

Dojíždějící, kteří k pohodovému přesunu na svůj autobusový spoj potřebují přednostní výběr oběda, vyplní formulář, který si vyzvednou u ZŘŠ pro 1. a 2. stupeň a budou se jím prokazovat v jídelně.

 

V Přerově 9.10.2018

Vedení školy