ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Oznámení pro rodiče

Z důvodu poskytnutí prostor naší školy pro konání komunálních voleb bude

v pátek 5. 10. 2018 ukončeno vyučování v 11.30h pro žáky V.A, V.B, VII.A a VIII.B.

Ostatní třídy 1. stupně končí dle řádného rozvrhu.

Žáci 2. stupně končí vyučování odchodem na oběd:

6.třídy  ve 12.35h

7.B ve 12.45h

8.A ve 12.50h

9. třídy ve 13.00h

Pro žáky 2. stupně bude až do 14.00h k dispozici školní klubovna.

Jídelna bude v provozu od 11.30 do 13.30h.