Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Titul Zelená škola

Naše škola obdržela titul Zelená škola Olomouckého kraje. PDF dokument na stažení v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – katergorie Další dokumenty

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sběr – nová informace technických služeb

Technické služby města Přerova, s.r.o. se na vás, vážení rodiče, obrací s žádostí, abyste do sběrného dvora neodevzdávali v rámci soutěže sběru papíru lepenku, popř. kartonový materiál. Ve sběrném dvoře se množí případy, kdy je odevzdávána právě lepenka ve velkém množství. 

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na Zpívání v kostele

Zpívání v kostele aneb Půjdem spolu do Betléma…
Žáci ZŠ J. A. Komenského
srdečně zvou
21. 12. 2018 ( v časech 8:45, 9:30, 10:15) do kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na Vánoční městečko

Vážení hosté, Vánoční městečko je připraveno na Vaši návštěvu! Nabídneme Vám nejenom příjemnou zábavu a krásné zboží, ale i spoustu dobrot. Přijďte s námi strávit čas ve středu 19. 12. 2018 od 16 hodin na dvůr školy.
Vaše děti a zaměstnanci ZŠ J. A. Komenského Přerov – Předmostí

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Výroba koblih na Vánoční městečko

Výroba koblih na Vánoční městečko Dne 19. 12. 2018 budeme od 8.00h smažit ve cvičné kuchyňce koblihy na Vánoční městečko. Prosíme o pomoc při výrobě všechny ochotné maminky, babičky, tety …. členky O.S. Komenius

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Zpráva z akce “Obrana se týká všech”

Ve dnech 4. a 6. prosince 2018 se žáci osmého ročníku zapojili do projektu „Obranase týká všech“. Smyslem tohoto projektu je seznámit žáky zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, připomenout jak se chovat při mimořádné situaci a také zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana při obraně státu. V konkrétní den „D“ se žáci setkali s lektorem spolku PRESAFE p. Liborem Bijou. Sám aktivní voják, účastník několika misí…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Vánoční jarmark v MŠ Čekyně

Děti a paní učitelky z MŠ Čekyně vás srdečně zvou na Vánoční jarmark, který se koná 6.12.2018 v 16:00-18:00

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Vítězství v soutěži “Čím chci být”

V soutěži “Čím chci být” se umístili dva naši žáci – Matyáš Rak na 3 místě v kategorii nad 13 let a na 1. místě se umístila Julie Vražbová.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE