Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Sběr papíru

Od 22.10 do 26.10 proběhne na naší škole sběr papíru

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Změna pokladních hodin SVČ

Změna pokladních hodin SVČ čtvrtek a pátek (18-19.10)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení o úpravě provozu školy

Školská rada schválila návrh vedení školy, který upravuje provoz školy

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace k časovému harmonogramu stravování žáků 1. stupně po 5. vyučovací hodině

Vážení rodiče, vzhledem k velkému množství dětí, které končí 5. vyučovací hodinou (12.35) a následně jdou na oběd, jsme museli domluvit následující rozvrh příchodu dětí do školní jídelny. Nejprve jdou na oběd žáci, kteří dojíždějí a ti kteří nechodí do školní družiny. Teprve po 13.00 hodině se na oběd dostanou děti ze školní družiny. Proto vás žádáme o trpělivost a v případě, že si své dítě vyzvedáváte v tomto čase, učiňte tak…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na pečení a zdobení perníčků

Zveme všechny dobrovolníky z řad rodičů a přátel školy na pečení perníčků na 21. ročník Putování po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na putování Po stopách lovců mamutů

Zveme Vás na 21. ročník historicko-přírodovědeckého putování Po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Diskuse k plánované změně začátku a konce vyučování na ZŠ J.A Komenského

Dne 4. 10. 2018 v 16.00h budou mít rodiče možnost vyjádřit se k plánované úpravě začátku a konce vyučování na naší škole.  Z dotazníkového šetření vyplynuly nové podněty, které bychom s rodiči chtěli prodiskutovat. Vedení školy na tomto setkání předloží připravené návrhy řešení situace dojíždějících žáků.  Setkání proběhne v učebně třídy IX. B (na chodbě u ředitelny). Zveme všechny, kteří mají zájem o řešení této situace.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení pro rodiče

Z důvodu poskytnutí prostor naší školy pro konání komunálních voleb bude v pátek 5. 10. 2018 ukončeno vyučování v 11.30h pro žáky V.A, V.B, VII.A a VIII.B. Ostatní třídy 1. stupně končí dle řádného rozvrhu. Žáci 2. stupně končí vyučování odchodem na oběd: 6.třídy  ve 12.35h 7.B ve 12.45h 8.A ve 12.50h 9. třídy ve 13.00h Pro žáky 2. stupně bude až do 14.00h k dispozici školní klubovna. Jídelna bude v provozu od 11.30 do…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE