Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Informace školní družiny

Školní družina informuje zákonné zástupce žáků letošních 1. – 4. tříd, kteří nejsou zařazeni od 25. 5. 2020 do školních skupin a mají zájem v příštím školním roce 2020/21 o školní družinu pro své dítě při ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Hranická 14, Přerov – Předmostí o podání zápisního lístku do družiny.   Zápisní lístky odevzdávejte prosím do 24. 6. 2020 na vrátnici školy nebo do venkovní schránky na…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Konzultace

Vážení rodiče, od pondělí 8. června realizujeme pro žáky 6. – 9. ročníků vzdělávací a socializační aktivity v souladu s doporučením MŠMT, které jsou dobrovolné.   Vstup do budovy bude umožněn pouze po předání čestného prohlášení. Skupiny žáků jsou maximálně 15 – členné a žáci se mohou pohybovat ve  vymezených prostorách školy za přísných hygienických opatření stanovených pokynem MŠMT. Konzultace budou probíhat takto: Pondělí 8., 15. a 22. 6. žáci…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Výběr volitelného jazyka – Němčina

Z důvodu aby nedocházelo k neoprávněnému přepisování už zapsaných žáků, je do buňky (tj. kolonky kde bude zapisovat jméno žáka) možné zapsat jméno POUZE JEDNOU, BEZ MOŽNOSTI SMAZÁNÍ NEBO ÚPRAVY.     Pokud by došlo k chybě, prosím kontaktujete školu. Prosím vyplňujte až si budete jistí že se jedná o Vámi zvolený jazyk.     Odkaz na dokument: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15MRJxWpNW1ilrT4EZeADnCnSaQyF4dRynES-FyiFCgo/edit?usp=sharing

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Výběr volitelného jazyka – Španělština

Z důvodu aby nedocházelo k neoprávněnému přepisování už zapsaných žáků, je do buňky (tj. kolonky kde bude zapisovat jméno žáka) možné zapsat jméno POUZE JEDNOU, BEZ MOŽNOSTI SMAZÁNÍ NEBO ÚPRAVY.     Pokud by došlo k chybě, prosím kontaktujete školu. Prosím vyplňujte až si budete jistí že se jedná o Vámi zvolený jazyk.     Odkaz na dokument: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15MRJxWpNW1ilrT4EZeADnCnSaQyF4dRynES-FyiFCgo/edit?usp=sharing

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Výběr volitelného jazyka – Ruština

Z důvodu aby nedocházelo k neoprávněnému přepisování už zapsaných žáků, je do buňky (tj. kolonky kde bude zapisovat jméno žáka) možné zapsat jméno POUZE JEDNOU, BEZ MOŽNOSTI SMAZÁNÍ NEBO ÚPRAVY.     Pokud by došlo k chybě, prosím kontaktujete školu. Prosím vyplňujte až si budete jistí že se jedná o Vámi zvolený jazyk.     Odkaz na dokument: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15MRJxWpNW1ilrT4EZeADnCnSaQyF4dRynES-FyiFCgo/edit?usp=sharing

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Nový Výkaz péče o dítě

Nový výkaz si můžete stáhnout ZDE   Další informace na stránkách ČSSZ (nebo přes odkaz ZDE)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Vrácení knih do Městské knihovny

Městská knihovna – pobočka Předmostí, žádá žáky naší školy, aby vypůjčené knihy vrátili do konce měsíce června 2020.   Aktuální (dočasná) výpůjční doba je tato: Úterý    8.00 – 12.00        13.00 – 17.00 hod Pátek    8.00 – 12.00        13.00 – 17.00 hod Ostatní dny je pobočka v Předmostí dočasně uzavřená.   Pro bližší informace k provozu a režimu knihovny klikněte ZDE (přidat odkaz na MěK https://www.knihovnaprerov.cz/).

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Otevření zájmových kroužků 2019/2020

Vstup do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, vstup bokem

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE