Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Adapťák

Letos strávili naši šesťáci společný den v Hostýnských vrších. Ráno vyrazili vlakem směr Bystřice pod Hostýnem a odtud vystoupali na svatý Hostýn, který se nachází ve výšce 735 n. m. a je význačným poutním místem Moravy s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Po návštěvě kostela, prošli křížovou cestou Dušana Jurkoviče a prohlédli si větrnou elektrárnu. Malým zklamáním byla zavřená místní rozhledna. Po obědě a nákupech ve stáncích přišel čas povyprávět si…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Školní kroužky 2019/2020

Přihláška a seznam koužků na stránce Ke stažení/ Tiskopisy pro rodiče – Tiskopisy pro rodiče
Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do 18. 9.2019

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Zápis do kroužků SVČ

Zápis do kroužků Střediska volného času proběhne 11. 9. 2019 od 15. 30 do 17.00 hod. v tělocvičně školy.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Adaptačně – turistický den pro 6. ročníky

Ve čtvrtek 5. 9. proběhne společná akce žáků, učitelů a asistentů 6. ročníků. Cílem je vzájemně se seznámit, prožít společné chvíle v přírodě a užít si zábavu.   Pojedeme vlakem do Bystřice pod Hostýnem a odtud vystoupáme pěšky na Hostýn. Navštívíme významné poutní místo regionu s historickými i přírodními zajímavostmi.   Vybíráme 30 Kč na jízdné.   S sebou: pohodlné oblečení a obutí do přírody, jídlo, pití na celý den, pláštěnu, kapesné…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení ŠD

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Organizace prvního školního týdne (2.-6. září)

Informace ohledně prvního školního týdne.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Seznamy žáků 6. ročníků

Příspěvek obsahuje seznamy VI. tříd a třídních učitelů

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Třídy

Rozpis třídních učitelů a asistentů pedagoga

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE