ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Prázdninová družina

Vážení rodiče,

pro žáky 1. st. nabízíme PRÁZDNINOVOU DRUŽINU od 23. 8. – 27. 8. a 30. 8. – 31. 8. 2021.

 

Kapacita:

  • maximálně 30 dětí

 

Cena za prázdninovou družinu zahrnuje:

  • poplatek za 7 dní ………………………………………………………… 38,- Kč
  • náklady na výlety, aktivity a tvoření v družině ……………….. 500,- Kč

 

Cena za prázdninovou družinu ve výši 538,- Kč bude hrazena v hotovosti.

 

Stravování

  • svačinu a pití si děti donesou z domu
  • obědy budou zajištěny školní jídelnou

 

Cena za oběd v rámci prázdninového provozu:

  • věk 7 – 10 let …………………… 64,- Kč/den
  • věk 11 – 14 let …………………. 66,- Kč/den

Obědy bude možné přihlásit v pokladně šk. jídelny od 16. 8. 2021.
Kontakt na šk. jídelnu: 581 211 656 (vchod z rampy)

 

Provoz prázdninové družiny bude zajištěn od 7.30 do 15.30 hodin, z toho:

  • čas 7.30 – 8.00 hodin bude vyhrazen pro scházení dětí na oddělení ŠD
  • čas 15.00 – 15.30 hodin bude vyhrazen na přebírání dětí rodiči.

 

1. den prázdninové družiny se budou děti testovat antigenními testy na Covid-19.
Zároveň vybereme od Vás vyplněné a podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datumem nástupu do prázdninové družiny.
Bez písemného souhlasu rodičů nemůže dítě opustit prázdninovou družinu bez doprovodu.

Uvítali bychom, kdyby se průběh odpoledního programu nenarušoval odchody dětí v době před 15. hod.
Děkujeme za pochopení.

Po celou dobu pobytu v prázdninové družině se děti řídí pokyny paní vychovatelky, školním řádem
a vnitřním řádem školní družiny.

 

Všechny informace, Přihlášku do prázdninové družiny a Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte jsou k dispozici:

 

Ke stažení:

Přihláška do prázdninové ŠD

Prohlášení o bezinfekčnosti pro prázdninovou ŠD

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s platbou v hotovosti odevzdejte prosím do 25. 6. 2021 p. vychovatelce Evě Rožnovjákové

– 7. oddělení ŠD.