ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Přerušení činnosti kroužků SVČ

Vážení rodiče,
od 12. 10. do 25. 10. 2020 je na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8-10-2020-c-997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12 do 25 října 2020 omezena činnost škol a školských
zařízení, tedy i Střediska volného času, pro všechny účastníky. Činnost všech kroužků je přerušena.

 

Ve dnech od 26.10. do 30. 10. 2020 probíhají podzimní prázdniny.