ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Příměstský tábor

Ve dnech 20. 8. – 24. 8. 2018 proběhl příměstský tábor „Kdo si hraje, nezlobí“, který pořádalo Středisko volného času při ZŠ J. A. Komenského.  Tábora se zúčastnilo 24 dětí, 12 děvčat a 12 chlapců. Děti během tábora plnily úkoly celotáborové hry „ Na námořníky“. Program byl bohatý, vycházky do okolí Přerova, návštěva koupaliště, celodenní výlet na sv. Hostýn. Zacvičily si aerobic pod vedením trenérky Míši Olivové. Vyráběly mořská zvířata, vlajku svého družstva, skládaly pokřik.

Na závěr tábora proběhl boj o poklad a celkové vyhodnocení celotáborové  hry . Všechny děti získaly titul námořníka, sladké i věcné odměny. Tak příští rok zase ahóóóój!

Mgr. Jitka Kreselová a Bc. Eliška Vodáková