ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Přírodovědná exkurze 2. stupně

Ve středu 16. června se za parného počasí vydala výprava žáků druhého stupně na dlouho plánovanou přírodovědnou exkurzi. Akce byla pro žáky plně hrazena z projektu a představovala symbolickou odměnu za jejich vynikající práci ve škole. První zastávkou byl Moravský kras, kde jsme si prošli Punkevní jeskyni a obdivovali překrásnou krápníkovou výzdobu. Impozantní pohledy potom nabízela propast Macocha, na kterou navazovala podzemní plavba lodičkami na řece Punkvě. Dalším cílem byla Brněnská přehrada, u jejíchž břehů jsme se občerstvili a načerpali síly na odpolední program – výstavu Body Worlds na brněnském výstavišti. Zde měli žáci možnost zhlédnout několik desítek jedinečných exponátů ilustrujících stavbu a funkci lidského těla. Celý výlet za poznáním do přírody i do města se nesl v duchu příjemné atmosféry a žáci si z něj domů přivezli mnoho suvenýrů i hezkých zážitků.