ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Program Pexexo pro 1. ročník

V pátek, těsně před jarními prázdninami, nás navštívili pracovníci organizace Kappa. Tato organizace hravou formou preventivně působí na mládež a učí děti zvládat a vyřešit různé situace ze života (krizové situace).

Lektorky si s dětmi prošly výukový program Pexeso. Díky této známé hře se děti seznámily s pojmy jako agrese, kouření a alkohol, šikana, emigranti. Společně si povídali o návykových látkách a naučili se i různé hry.
Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda. Program se nám moc líbil a těšíme na příště.