ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Obnovení provozu třídy Včeličky v MŠ Předmostí

Třída Včeliček MŠ Předmostí je po karanténě opět v provozu od 17. 12. 2020.
Školné na prosinec pro děti z této třídy činí 103,- Kč.