ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Rozloučení s prázdninami

Prvňáčci se s denním předstihem vydali do školy

 

Poslední prázdninový den patřil v Základní škole J.A. Komenského v Předmostí prvňáčkům. Pět desítek dětí v doprovodu svých rodičů a sourozenců si přišlo 31. srpna užít odpoledne plné zábavy a her.

 

U školního altánu si od následujícího dne už školáci prověřili své pohybové  dovednosti i důvtip. Na sedmi stanovištích si pro ně paní vychovatelky připravily
úkoly a malí sportovci, často v doprovodu svých sourozenců, se pustili do jejich plnění. Skákalo se v pytli, skládalo se velké puzzle, házely se kroužky na mamutí kly
a také se soutěžící vydali po obřích stopách. Za každé splnění úkolu je čekala sladká odměna. Kromě zábavy se děti při soutěžích potkaly i se svými budoucími spolužáky
a samozřejmě i s paní učitelkami. S nimi si na závěr devadesátiminutového programu popovídaly a aby si je lépe zapamatovaly, zahrály si s nimi hru. A na druhý den už
naostro – poprvé: Hurá do školy!