ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Rozloučení

ROZLOUČENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

 

pátek 28.6.2019

 

 

Program:

 

od 15.00 hry a sportování na školní zahradě (příchod
účastníků není pevně stanoven, každý podle vlastních možností)

 

táborák, opékání z přinesených zásob

 

15.30 slavnostní pasování na školáky (2. třída)