ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Sběr – nová informace technických služeb

Technické služby města Přerova, s.r.o. se na vás, vážení rodiče, obrací s žádostí, abyste do sběrného dvora neodevzdávali v rámci soutěže sběru papíru lepenku, popř. kartonový materiál. Ve sběrném dvoře se množí případy, kdy je odevzdávána právě lepenka ve velkém množství. 
V rámci soutěže sběru papíru na školách není možné likvidovat ve sběrném dvoře firemní odpad. V takovémto případě nebudou moci TSMPr zahrnout takto odevzdaný materiál do soutěže a bude vyplacena výkupní cena za odevzdaný papír/lepenku.