ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Sběr papíru 2020/2021

Vážení rodiče a milé děti,
Technické služby města Přerova i v letošním roce vyhlašují soutěž ve sběru papíru.

 

Papír můžete do sběrných dvorů (Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská) nosit v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2020.

 

Potvrzení/doklad o odevzdaném papíru děti poté odevzdají svým třídním učitelům nebo panu učiteli Mackovi.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.

 

Pozor: TS nevykupují karton, obalový papírový materiál, firemní odpad.