ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Sběr papíru

Ve školním roce 2019/2020 bude na školním dvoře umístěn kontejner na sběr starého papíru ve dvou týdnech:
21.-25. 10. 2019 a 16. – 20. 3. 2020
Žáci budou nosit sběr svázaný a zvážený.
Větší množství sběru je vhodnější nosit do sběrných dvorů (více informací ve fotografiích níže)