ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Sběr papíru v MŠ Předmostí

Ve dnech 5. – 7. 3. bude v mateřince

Pod Skalkou probíhat
SBĚR PAPÍRU

Kontejner bude přistaven na zahradě MŠ.