ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Sdělení pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí do MŠ Vinary k 1.9.2019 si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v MŠ do 4.7.2019 (denně do 15.30 hodin). Nutno odevzdat Evidenční list potvrzený od lékařky.