ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Seznam pomůcek pro 4. ročník

Aktovka (batoh)
Složky na sešity
Přezůvky se světlou podrážkou
Vybavené pouzdro
Pravítko dlouhé, pravítko s ryskou

Cvičební úbor

Během prvního týdne vybereme od žáků finanční prostředky na zakoupení výtvarných potřeb,
sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem
organizace dojde k ušetření vašich finančních prostředků i času.