ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Příměstský tábor Škola čar a kouzel

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SVČ PŘI ZŠ JAK PŘEDMOSTÍ – „ŠKOLA ČAR A KOUZEL aneb ČÁRY MÁRY POD KOČÁRY

 

V případě zájmu o příměstský tábor „Škola čar a kouzel aneb čáry máry podkočáry“ odevzdejte, prosím, vyplněnou přihlášku ( Ke stažení – dokumenty – Středisko volného času )od 17.4. do 17.5.2019 u paní Mgr. Jitky Kreselové .

 

Platba za tábor nejpozději do 31. 5. 2019 hotově u paní Mgr. Jitky Kreselové(v případě nepřítomnosti v kanceláři školy u. pí. Zapletalové).
Platbou se přihláška stává závaznou. Přihlášky, které nebudou uhrazeny v daném termínu budou brány jako neplatné a volná místa budou nabídnuta dalším zájemcům.

 

Kapacita tábora je omezena.