ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Školní kolo recitační soutěže

Dne 6. února 2020 proběhla na naší škole soutěž v recitaci.

 

Soutěžili žáci 4 a 5. tříd, žáci si připravili poezii i prózu. Prezentovali se před publikem tvořeným z řad žáků. Do poroty zasedli vyučující ze 4. a 5. ročníků.
Porota i publikum byli svědky velmi pěkných, působivých výkonů recitátorů. Nebylo jednoduché, vybrat ty nejlepší.
Nakonec porota určila tyto vítěze:

 

1. místo-Karolína Stredová

2. místo-Anna Kylišová

3. místo-Jakub Novotný a Karolína Pavlíčková

 

Blahopřejeme nejlepším recitátorům. Žákyně Karolína Stredová a Anna Kylišová postupují do okresního kola v recitaci, které proběhne dne 13. 3. 2020 na DDM Atlas.