Školní kroužky 2019/2020

ŠKOLNÍ KROUŽKY 2019/2020

Přihláška a seznam koužků ke stažení na stránce Ke stažení/ Tiskopisy pro rodiče – Tiskopisy pro rodiče
Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do 18. 9.2019
Kroužek se otevře v případě, že se přihlásí nejméně 10 zájemců.