SVČ při ZŠ JAK Předmostí přeje veselé vánoce a šťastný nový rok :)