ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

SVČ

Informace k prázninovým projektovým dnům SVČ

INFORMACE K PRÁZDNINOVÝM PROJEKTOVÝM DNŮM 7.7. – 10.7.2020 13.7. – 17.7.2020   Sraz účastníků : dopoledne – 7.45 hod.,vchod bokem ze dvora (vchod do tělocvičny) odpoledne – 12.45 hod., vchod bokem ze dvora (vchod do tělocvičny)   Odchod účastníků: dopoledne – 11. 30 hod. odpoledne – 16.00 hod. Děti odcházejí samy na základě podepsaného lístku s potvrzeným odchodem nebo si je vyzvednou rodiče nebo rodinní příslušníci. VŠICHNI MUSÍ DONÉST ČESTNÉ

Číst více »

Diplom kroužku Výtvarné činnosti Střediska volného času

V březnu 2020 se děti zájmového kroužku Výtvarné činnosti Střediska volného času pod vedením paní učitelky Renaty Ordáňové zúčastnily soutěže „Namaluj přírodu“. Soutěž pořádalo Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově.   Děti získaly krásné druhé místo ve skupinové práci ve 4. Kategorii. Gratulujeme!  

Číst více »

Kroužky

 • V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 • Školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 • Kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

Nabídka zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ.

Výňatek ze směrnice o výši poplatků

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři škol

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

 

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce. 50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům. 50% / kroužek

Podmínky pro poskytování slev se nesčítají

Pokladní hodiny

 • Pondělí 14.00 – 16.00
 • Úterý 13.30 – 15.30
 • Středa 13.30 – 15.30
 • Čtvrtek 13.30 – 16.00
 • Pátek 13.30 – 14.30

Dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou)

Dokumenty ke stažení

 • Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ