ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

SVČ

Vrácení přeplatků z kroužků SVČ

Ve dnech 22. 6. – 28.6.2021 budou vyplaceny přeplatky za 1. pololetí u kroužků: Keramika začátečníci, Keramika pokročilí, Hra na klávesové nástroje a Hra na kytaru   Pokladní hodiny Pondělí 14.00 – 16.00 Úterý 13.30 – 15.30 Středa 13.30 – 15.00 Čtvrtek 13.30 – 16.00 Pátek 13.00 – 14.00   dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou) VSTUP DO BUDOVY S ROUŠKOU Dotazy na tel. čísle

Číst více »

Obnovení činnosti části kroužků SVČ

Vážení rodiče, Od 17.5.2021 je obnovena činnost kroužků střediska volného času.   Od pondělí jsou kroužky: výtvarné činnosti (po – 13.00 – 14.30), americký step ( po – 15.30 – 16.30 ) , fotbal (pá – 13.30 – 15.00). Kroužky keramika pro začátečníky a pro pokročilé se z provozních důvodů v 2. pololetí neotevřou. Zájemci z těchto kroužků se mohou přihlásit do kroužku výtvarné činnosti nebo fotbal.   Těšíme se

Číst více »

Platba kroužků Střediska volného času za 2. pololetí 2021

Hra na klávesové nástroje, hra na kytaru Od 3.5.2021 do 14.5.2021     Platba v hotovosti u pí. Mgr. Jitky Kreselové   Pokladní hodiny: Pondělí  14:00 -16:00 Úterý 13:30 – 15:30 Středa 13:30 – 15:30 Čtvrtek 13:30 – 16:00 Pátek 13:00 – 14:00   Dveře číslo D203 – hudebna č.2 (1. partro vchod ze dvora, budova s tělocvičnou) Vstup do budovy pouze s rouškou Pokud nebude platba uhrazena v daném termínu,

Číst více »

Částečné obnovení SVČ

Vážení rodiče, od 12.4.2021 je částečně obnovena činnost kroužků Střediska volného času. Tyká se to kroužků: HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE A HRA NA KYTARU. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. S případnými dotazy se obracejte, prosím, na vyučující daného kroužku. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Číst více »

Kroužky

 • V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 • Školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 • Kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

Nabídka zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ.

Výňatek ze směrnice o výši poplatků

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři škol

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

 

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce. 50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům. 50% / kroužek

Podmínky pro poskytování slev se nesčítají

Pokladní hodiny

 • Pondělí 14.00 – 16.00
 • Úterý 13.30 – 15.30
 • Středa 13.30 – 15.30
 • Čtvrtek 13.30 – 16.00
 • Pátek 13.30 – 14.30

Dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou)

Dokumenty ke stažení

 • Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ