STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Změna pokladních hodin SVČ

Změna pokladních hodin SVČ čtvrtek a pátek (18-19.10)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Termíny zahájení činnosti kroužků SVČ

V příspěvku je tabulka kroužků a termínů zahájení.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Platba kroužků Střediska volného času

PLATBA KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA 1. POLOLETÍ OD 1. 10. 2018 DO 19. 10. 2018 Platba v hotovosti u pí. Mgr. Jitky Kreselové   Pokladní hodiny Po: 7.15 – 8.00    dveře číslo C208   12.30 – 15.15 dveře č. D201   Út: 8.00 – 9.00   dveře č. C208        12.30 – 16.45  dveře č.D203   St: 7.45 –  8.30    dveře č.C208         12.30 – 15.45 dveře č.D203…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Nový kroužek SVČ – orientální tanečky

Středisko volného času otevírá nový kroužek pro žáky 1. – 5. tříd – Orientální tanečky

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

KROUŽKY

V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 
- školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 
- kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov - Předmostí, které jsou za úplatu

NAbídka  zájmových kroužků

Předběžnou nabídku kroužků může stáhnout v Dokumentech ke stažení.

 

Výňatek ze směrnice o výši POPLATKŮ

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři školy.

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální

příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění,

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské

péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek

nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce.

50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům.

50% / kroužek
Podmínky pro poskytování slev se nesčítají.

Celé znění směrnice naleznete na webových stránkách školy – Středisko volného času.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumentech ke stažení může stáhnout:

  • Přihláška do SVČ 2018-2019
  • Odchodový lístek
  • Plán víkendových akcí
  • Vnitřní řád SVČ
  • Směrnice SVČ úplata 2018-2019

FOTKY

Copyright © 2018 zsjakprerov