STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Platba kroužků SVČ za 2. pololetí

Platba kroužků Střediska volného času za 2. pololetí proběhne od 10.2.2020 do 21.2.2020. Platba v hotovosti u paní Mgr. Jitky Kreselové.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Víkendová akce Pojď si hrát

VÍKENDOVÁ AKCE POJĎ SI HRÁT   V sobotu 18.1.2020 Středisko volného času při ZŠ Hranická v Předmostí pořádalo víkendovou akci pod názvem „Pojď si hrát“. Deset účastníků různého věku mezi sebou soutěžilo v disciplínách jako např. slalom, střelba na branku, vybíjená. Po vydatné svačince se utkali v hádankovém kvízu. Závod v hodu vlaštovkou, kterou si děti vyrobili , byl tečkou.   Všichni účastníci dostali nejen sladkou odměnu, ale hlavně strávili…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na akci Pojď si s námi hrát

Středisko volného času při ZŠ J. A. K. v Předmostí zve všechny zájemce na dopoledne plných her, soutěží, kvízů, tvoření a zábavy – Pojď si s námi hrát.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Vánoční dílničky

V sobotu 30. listopadu se uskutečnila Vánoční dílnička, kterou pořádalo Středisko volného času při ZŠ JAK Předmostí. Děti a rodiče si vyrobily svůj vánoční stromeček. Každý stromek byl originální. Užili jsme si to a už se těšíme na další dílničky. Můžete se přijít za námi podívat. Přejeme krásný advent.  

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

KROUŽKY

V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 
- školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 
- kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov - Předmostí, které jsou za úplatu

NAbídka  zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče - SVČ.

 

 

Výňatek ze směrnice o výši POPLATKŮ

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři školy.

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální

příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění,

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské

péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek

nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce.

50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům.

50% / kroužek
Podmínky pro poskytování slev se nesčítají.

Celé znění směrnice naleznete na webových stránkách školy – Středisko volného času.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

V Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče - SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ

FOTKY

Copyright © 2020 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14