ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

SVČ

Obnovení provozu Střediska volného času při ZŠ JAK Přerov-Předmostí

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020     OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU PŘI ZŠ JAK PŘEROV-PŘEDMOSTÍ OD 11. KVĚTNA 2020, A TO V SOULADU S USNENSENÍM VLÁDY č. 491 ZE DNE 30. DUBNA 2020   13.5. 2020 – kroužek VÝTVARNÉ ČINNOSTI ( 13.00 – 16.00) 18.5. – 22.5. 2020 – VŠECHNY KROUŽKY SVČ (přesný časový harmonogram na stránkách školy do 15.5.2020)

Číst více »

Víkendová akce Pojď si hrát

VÍKENDOVÁ AKCE POJĎ SI HRÁT   V sobotu 18.1.2020 Středisko volného času při ZŠ Hranická v Předmostí pořádalo víkendovou akci pod názvem „Pojď si hrát“. Deset účastníků různého věku mezi sebou soutěžilo v disciplínách jako např. slalom, střelba na branku, vybíjená. Po vydatné svačince se utkali v hádankovém kvízu. Závod v hodu vlaštovkou, kterou si děti vyrobili , byl tečkou.   Všichni účastníci dostali nejen sladkou odměnu, ale hlavně strávili

Číst více »

Kroužky

 • V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 • Školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 • Kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

Nabídka zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ.

Výňatek ze směrnice o výši poplatků

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři škol

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

 

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce. 50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům. 50% / kroužek

Podmínky pro poskytování slev se nesčítají

Pokladní hodiny

 • Pondělí 14.00 – 16.00
 • Úterý 13.30 – 15.30
 • Středa 13.30 – 15.30
 • Čtvrtek 13.30 – 16.00
 • Pátek 13.30 – 14.30

Dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou)

Dokumenty ke stažení

 • Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ