ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

SVČ

ORGANIZAČNÍ POKYNY K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU

ORGANIZAČNÍ POKYNY K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU : termín: 19.8.-23.8.2018 kde: ZŠ JAK Předmostí – Přerov, hlavní vchod do školy, zazvonit na družinu č.4 kdy: příchod 6.30 – 8.00 hod. odchod dětí: 15.30 – 16.00 hod. V den nástupu přinést: – potvrzení o bezinfekčnosti (vyplňují rodiče s datem nástupu na příměstský tábor dne 19.8.2018), – kopii kartičky zdravotní pojišťovny – smlouvu o účasti dítěte na PT   Vzít s sebou: – Neklouzavé

Číst více »

Vítězství soutěže “O VČELÍNSKÝ TANEČNÍ POHÁR“

V sobotu 23. března 2019 se uskutečnil 8. ročník soutěže „ O VČELÍNSKÝ TANEČNÍ POHÁR“ v Bystřici pod Hostýnem.   Děvčata z kroužku SVČ AEROBIC SMILE POKROČILÍ pod vedením trenérky Míši Olivové vybojovala krásné první místo.   Gratulujeme! A přejeme mnoho dalších úspěchů.  

Číst více »

Kroužky

 • V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 • Školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 • Kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

Nabídka zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ.

Výňatek ze směrnice o výši poplatků

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři škol

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

 

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění, pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce. 50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům. 50% / kroužek

Podmínky pro poskytování slev se nesčítají

Pokladní hodiny

 • Pondělí 14.00 – 16.00
 • Úterý 13.30 – 15.30
 • Středa 13.30 – 15.30
 • Čtvrtek 13.30 – 16.00
 • Pátek 13.30 – 14.30

Dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou)

Dokumenty ke stažení

 • Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ