ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Tajemství obrazu Mona Lisa očima žáků 8. ročníků

V rámci distanční výuky žáci 8. ročníků mohli nahlédnout do mnohých tajemství obrazu Mona Lisa od jednoho z nejvýznamnějších renesančních umělců Leonarda da Vinci. V rámci dějepisu a dějin umění ve výtvarné výchově jsme ještě v předvánočním čase společně navštívili Malou školní galerii a pátrali po skrytých symbolech namalovaných přímo na obraze. Na základě diskuze nad různými vědeckými či pavědeckými teoriemi se žáci zamýšleli nad tím, kým mohla ona postava na obraze být. Jednalo se o ženu či o muže? V případě, že o ženu, tak o kterou? Co mohl skrývat její tajemný úsměv? Je krajina v pozadí smyšlená či reálná? Nese obraz nějaké pozemské či nadpozemské poselství? Otázek bylo mnoho. Odpovědí taktéž. Žáci dostali prostor, aby se zamysleli nad tím, kým postava na obraze mohla být a v rámci samostatné práce v rámci distanční výuky své nápady výtvarně zpracovali… Děkuji všem žákům za jejich práci a ostatním přeji hezký zážitek při prohlídce malé galerie žákovských prací.

 

Mgr. Petra Přikrylová