ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Tříkrálová sbírka

Každoročně se žáci naší školy účastní tříkrálové sbírky jako královští koledníci. I letos se na to chystáme.

Veškeré informace najdete na přiloženém plakátku.
V případě dotazů můžete kontaktovat zástupkyni ředitele pro první stupeň pí Navrátilovou. (Tel. 720 982 609).

Dokument na stažení ZDE