ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Úplata ŠD za 2. pol. ve šk. roce 2020/2021

Úplata ŠD za 2. pol. ve šk. roce 2020/2021

  • 1. a 2. ročníky uhradí za celé druhé pololetí částku 600,- Kč se splatností do 25. 2. 2021
  • 3. – 5. ročníky zatím platit nebudou. Platba se nastaví po obnovení prezenční výuky. Platba za leden se nebude vracet formou přeplatku, tak jak tomu bylo v předchozích měsících, ale bude převedena do měsíce února 2021