ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Úplata za předškolní vzdělávání MŠ Čekyně

Nevybíráme hotově, uhraďte prosím NA ÚČET:

  • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
  • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ!
  • do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ:
    • kód mateřské školy: 03 (pro MŠ Čekyně)
    • datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
    • (příklad variabilního symbolu pro dítě z MŠ Předmostí, narozené 15.3.2016 – 0315032016)
  • datum splatnosti (termín úhrady) do 15. v měsíci
  • částka k úhradě: 430,- Kč
  • neplatí předškoláci a děti s OŠD