ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Úprava vyučování

Vážení rodiče,

z důvodu vysokých teplot v učebnách jsme byli nuceni zavést tato opatření:

 

Informace k organizaci:

 1) Středa 12.6. končí vyučování takto:

V.C, IV.A, III.C – v 11.00 – odchod na oběd (TU předá děti do ŠD v 11.35)

IV.B, II.B, II.L – v 11.10 – odchod na oběd (TU předá děti do ŠD v 11.35)

I.A, I.B – 11.20 – (TU předá děti do ŠD v 11.35)

III.A, III.B, II.A, II.C – (konec vyučování a odchod na oběd v 11.35 – žáci navštěvující ŠD odchází do ŠD)

V.A, V.B – konec vyučování a odchod na oběd v 11.45

VI.A, VI.B- konec vyučování a odchod na oběd v 11.55

VII.B, VIII.A, IX.A – konec vyučování a odchod na oběd v 12.05

VII.A, VIII.B, XI.B – konec vyučování a odchod na oběd v 12.15

 

2) Čtrvrtek 13.6. – 1. – 4. ročník:

IV.A, III.C – v 11.00 – odchod na oběd (TU předá děti do ŠD v 11.35)

IV.B, II.B, II.L – v 11.10 – odchod na oběd (TU předá děti do ŠD v 11.35)

I.A, I.B – 11.20 – (TU předá děti do ŠD v 11.35)

III.A, III.B, II.A, II.C – (konec vyučování a odchod na oběd v 11.35 – žáci navštěvující ŠD odchází do ŠD)

5. – 9. ročník Univerziáda – sportovní oblečení, pokrývka hlavy, dostatek tekutin

Slavnostní zahájení v 7. 30 ve dvoře školy.

8.00 – zahájení sportovních aktivit

Slavnostní ukončení v 12.00 ve dvoře školy, odchod na oběd, ukončení vyučování

 

3) PÁTEK 14.6. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Pro žáky ZŠ se tento den nevaří!

Pro žáky 1. stupně je zajištěn provoz školní družiny. Je nutné se přihlásit svému TU ve středu 12.6. Tento den nebudou mít děti zajištěn oběd.

Žádáme rodiče o dostatek tekutin pro děti, vhodné oblečení a zajištění co nejkratšího pobytu ve školní družině.