ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku pondělí 2. září 2019
Konec školního roku úterý 30. června 2019
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny 31.ledna 2020
Jarní prázdniny 24. února – 28. února 2020
Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2020

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má s účinností od 1. 3. 2018 šest členů. Funkční období je tříleté od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Statutární město Přerov.

Záznamy z jednání a ostaní dokumenty na stažení ZDE

ZA RODIČE

Bc. Petra Trlidová, Dis.

Pí. Alena Macourková

ZA ZŘIZOVATELE

Mgr. Marie Plánková

Mgr. Michal Stoupa

ZA ŠKOLU

Mgr. Barbora Složilová

Mgr. Ivana Kotlebová

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumentech ke stažení může stáhnout:

  • Dokumenty k hospodaření MŠ a ZŠ
  • Školní řád a ŠVP
  • Veřejné zakázky
  • Dotace
  • Úřední deska
  • Plány 
Copyright © 2020 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14