ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Úřední deska

Organizace školního roku​

Zahájení školního roku:1. září 2020
Konec 1. pololetí:28. ledna 2021
Konec 2. pololetí:30. června 2021
Podzimní prázdniny:29. – 30. října 2020
Vánoční prázdniny:23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny:29. ledna 2021
Jarní prázdniny:1. – 7. března 2021
Velikonoční prázdniny:1. dubna 2021
Letní prázdniny:1. července – 31. srpna 2021
Odhlašování obědů:+420 581 211 656
Kancelář:+420 581 211 739
Ekonom:+420 581 212 144
Družiny:+420 581 212 145
Omlouvání žáků:+420 581 211 738

Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Zvonění

1. hodina7:55 – 8:40
2. hodina8:50 – 9: 35
3. hodina9:55 – 10:40
4. hodina10:50 – 11:35
5. hodina11:40 – 12:25
6. hodina12:35 – 13:20
7. hodina13:30 – 14:15
8. hodina14:20 – 15:05

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má s účinností od 1. 3. 2018 šest členů. Funkční období je tříleté od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Statutární město Přerov.

Záznamy z jednání a ostaní dokumenty na stažení v Ke stažení – Dokumenty

Za rodiče

Bc. Petra Trlidová, Dis.

Pí. Alena Macourková

Za zřizovatele

Mgr. Marie Plánková

Mgr. Michal Stoupa

Za školu

Mgr. Barbora Složilová

Dokumenty ke stažení

V Ke stažení – dokumenty může stáhnout:

  • Dokumenty k hospodaření MŠ a ZŠ
  • Školní řád a ŠVP
  • Veřejné zakázky
  • Dotace
  • Úřední deska
  • Plány