HLEDÁME UČITELE TV

Vzdělání: 
 • VŠ pedagogické vzdělání v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění.
Pozice: 
 • Učitel/ka TV
Nástup: 
 • Ihned
Kontakt:
 • info@zsjakprerov.cz
 • Své CV můžete zasílat na info@zsjakprerov.cz, nebo se osobně dostavit do kanceláře ZŠ, Hranická 14, Přerov – Předmostí, 1. patro, kancelář A 208 na osobní pohovor.

Celý dokument může stáhnout ZDE

PLÁNY

DatumAkce
3.Slavnostní zahájení školního roku 8.00 – 9.00
8.30 – Slavnostní zahájení pro první ročník
10.30 – 16.00 – činnost školní družiny
10.30 – 13.00 oběd
4.Třídnické práce – ukončení výuky po celý týden dle organizace 1. školního týdne (viz web)
5.Rozdání učebnic, třídnické práce
6.Výuka podle rozvrhů – bez odpoledního vyučování
Seznamovací pobyt šesťáků ve škole – nocleh
15.30 Schůze členů Komenia
7.6. třídy – Beseda s přerovskými hasiči – Atlas
12.Od 15.30 do 17.00 Zápis do zájmových útvarů SVČ
13.Výlet pro nejlepší sběrače – Macocha
16.00 Třídní schůzky, 16.30 setkání nových členů Koménia v učebně IX.B
22.Projekt Den bez aut
25.Burza škol pro žáky 9. tříd
26.Evropský den jazyků
28.Státní svátek – Den české státnosti
1.

Zahájení činnosti kroužků SVČ i činnosti školních kroužků

Šablony – doučování, zahájení cyklu (říjen – únor 2019)

2.

Knihovna II.L – beseda

Fotografování prváků, cena 200Kč, od 8.00

3.

Knihovna III.C – 10.00

Knihovna II.C – 9.00

4.

16.00 diskuse vedení s rodiči na téma úprava začátku a konce vyučování, v učebně IX.B

Mezinárodní den zvířat

5.-6.Komunální volby
8.-9.

Pečení perníčků ve cvičné kuchyňce vždy od 8.30

– pomoc ze strany rodičů a členů O.s. Komenia (dle domluvy)

10.-11.Zdobení perníků od 8.30 – pomoc ze strany rodičů a členů O.s. Komenia (dle domluvy)
12.Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně – Milníky afroamerické hudby, pro žáky 8. ročníku
13.21. ročník – Putování po stopách lovců mamutů
20.Den stromů – projekt
28.Den vzniku samostatného československého státu – projekt Dočkal
29.-30.Podzimní prázdniny
31.

Začátek přípravy akce Ve štrůdlu na štrúdl

IV.A – 8.00 – 11.30 Dopravní výchova, DDM Atlas

1.

Malá školní burza středních škol – pro rodiče (16.00 – 17.00)

1. patro pavilon C

Konzultační odpoledne 15.30 – 17.30

Schůzka O.s. Koménius – v 17.30, v učebně IX.B

5.

Strouhání jablek

3.

Pečení štrúdlů ve školní kuchyňce – od 8.00, dobrovolní PP + rodiče

Sluňákov 9.00 – převzetí titulu Zelená škola Olomouckého kraje (Oulehlová, ZŘŠ a ŘŠ)

7.

Ve štrúdlu na štrúdl – lampionový průvod, stezka odvahy pro
mladší žáky, opékání špekáčků

Návštěva muzea 9.00 – VI.B, 10.45 – VII.B

Turnaj Florbal – dívky VI.a VII. tř.

8.

Návštěva muzea 9.00 – VIII.A
10.45 – VIII.B
14.00 – IX.A

Slavíci- soutěž, Atlas, Trlidová, Zatloukalová, Beláčková, Šikulová
Prezence: 7.30-8.30, doprovod Vašinová

9.

Návštěva muzea 9.00 – VI.A
10.45 – VII.A

Turnaj Florbal – chlapci VI. a VII. tř.

Turnaj Florbal – chlapci VIII. a IX. tř.

12.

Přehlídka středních škol regionu – Scholaris 2018 v GJB a SPŠ

Turnaj florbal – děvčata VIII. a IX. tř.

17.

Den boje za svobodu a demokracii – s. svátek

Vyvěšení státní vlajky

21.VII.A – preventivní beseda s Policií ČR v 9.55
VII.B – preventivní beseda s Policií ČR v 10.50
28.Dopravní výchova V.B – 8.00 – 11.30
29.

Čtyřlístek na OA od 7. 50 h do 12. 30 hodin. Doprovod: Přívětivá,

účast: Zbytková, Füllová, Macháčková, Macfeldová

30.Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou
4.

Obrana se týká všech – preventivní program 8.00 – 11.40 v VIII.B

5.

Úpravy ve velké tělocvičně – 2. -5. vyučovací hodina

Vyučující V.A, I.B, IV.A, III.A připraví náhradní program.

Mikulášská nadílka v ZŠ

6.

Obrana se týká všech – preventivní program 8.00 – 11.40 v VIII.A

Konzultační odpoledne 15.30 – 17.30 1. ročník třídní schůzky od 16.00

Schůzka O.s. Koménius v 17.30 v učebně IX.B

7.Koncert pro 1. – 4. ročník – Umíme být spolu
Abraka muzika – 9.00 1. a 2. ročník
10.30 – 3. a 4. ročník
9.Výlet do Bratislavy (FKSP)
10.Krajské kolo ve florbalu
(Žáci 6.-7.třída)
12.

Adventní Praha – vybraní žáci 5. – 9. ročníku

12-13.

Seminář – Moderní technologie ve výuce

13.Vystoupení v domě pro seniory v 10.00
14.Večírek zaměstnanců od 17.00
15-18.

Kurz instruktora školního lyžování na Bílé

19.Vánoční městečko
20.

Koncert pro 1. – 4. ročník v tělocvičně školy (Skupina Pavla Krist ze ZŠ Za Mlýnem) v 10.00

21.Vánoční zpívání v kostele
27.12.2018-2.1.2019Vánoční prázdniny
1.1.2019

Den obnovy samostatného českého státu

Vlajková výzdoba

3.1

Zahájení výuky

Moravské divadlo Olomouc, divadelní představení
Tarzan, 3. a 4. ročník

4.1

5. a 9. třída – odevzdat vyhodnocení matematické olympiády pí Fikarové

7.1

Zahájení výuky plavání (do 25.3.) 11.15 – 12.45

Přizpůsobení rozvrhu výuce plavání

8.1OSPOD – práva a povinnosti, preventivní program
V.A – 2. vyučovací hodina
V.C – 3. vyučovací hodina
10.1

Konzultační odpoledne 15.30 – 17.30

Schůzka Komenia – 17.30

16.1

Okresní kolo dějepisné olympiády

17.1

Preventivní program Tolerance – 1. – 3. hodina III.A

22.1Uzavření klasifikace do 15.30
23.1Pedagogická rada
31.1

Výpis z vysvědčení – 1. stupeň dle rozvrhu,

2. stupeň – 6. vyučovací hodina

 Příprava Velikonočního městečka
Škola v přírodě
5.3Schůzka s rodiči předškoláků, MŠ Pod Skalkou, Navrátilová, Janáčková
6. 3.Schůzka s rodiči předškoláků, MŠ Čekyně, Navrátilová, Vachoušková
7.3.Schůzka s rodiči předškoláků, MŠ Vinary, Navrátilová
Konzultační odpoledne – 15,30
Třídní schůzky 2. a 3. ročníku
Schůzka Komenia – 17, 30
8.3.Recitační soutěž, Atlas, žáci 5. tříd
11.3.Uzávěrka školního kola MO 6. – 8. roč.
13. 3.Dentální hygiena, 4 třídy 1. stupně
14. 3.EVVO ŠD, O zvířatech se zvířaty, 1. skupina
15. 3.EVVO ŠD, O zvířatech se zvířaty, 2. skupina
18. – 22. 3.Sběr papíru
21. 3.Okresní kolo DO na naší škole, 8.00 – 13.00
Den otevřených dveří a 1. Kašpárkovo učení
22. 3.

Matematický klokan

EVVO – Dny s Evákem v Předmostí pro MŠ

25. – 29. 3

ŠVP – Bílá, 5. A,B,C Floreková, Bulejová, Zábranská,

Pešáková, Červíková, Bednaříková

27. 3.Dentální hygiena, 4 třídy 1. stupně
28. 3.Projektový den – Den učitelů + J. A. Komenský
31. 3.Sběr ze školních matrik
1.5Svátek práce – státní svátek
Vlajková výzdoba
2.5

Mc Donald cup – vybraní žáci

Dopravní výchova – MŠ Předmostí, I.A,B, III.A,B, V.B,CVI.A výlet do Brna – Titanic
Konzultační odpoledne 15.30 – 17.30
TU informují o chybějících PP (Václavíčková, Složilová, Šnevajs)

3.5Dopravní výchova – MŠ Čekyně, Vinary, II.A,B,C,L, III.C, V.A
7.5.Ovoce do škol
EVVO ŠD – 1. skupina
9.5.Pohár rozhlasu (40 žáků 2. stupně)
15.5.

Fyzikální olympiáda

Výlet II.B a I.A – výlet do Pevnosti poznání v Olomouci (8.00 – 13.30)

16.5Kašpárkovo učení od 16.00
21.5Ovoce do škol
24.5Výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, II.C, II.L
27.-28.5Okresní kolo Pythagoriády
28.5Výlet VIII.B (Hradec Králové) a IX.A (Kroměříž)
29.5Pasování na čtenáře – 1. ročník
I.A – 9.00 – 9.25
I.B – 9.30 – 9.35
30.5Focení tříd – Konica od 8.00
31.5Sportovní dopoledne pro 1. stupeň
3. – 7.6Erasmus+, exkurze do Velké Británie
3.6

Výlet – VII.B, Brno

4.6Ovoce do škol
5.6Scholar – McConahay, Schober, Dreiseitlová
Výlet – Ostrava – VI.B
Seminář – matematika, rozvoj kombinatorického myšlení od 14.00
6.6

Besedy v rámci preventivních programů –
2. hodina – VII.A
3. hodina – VIII.B
4. hodina – VIII.A
5. hodina – VII.B

Seminář E – bezpečí
Výlet IX. B – Pustevny
Konzultační odpoledne 15.30 – 17.30,
Schůze Komenius v 17.30

10.6

Školení Robotel

11.6

9.00 vojenská policie – beseda, altán, 7. – 9. ročník

Vystoupení vybraných žáků v domově s pečovatelskou službou

12.6VII.A – výlet do Olomouce – Pevnost poznání
13.6Univerziáda od 8.00
EVVO ŠD 2. skupina – Výprava k vodě – Život ve vodě
2. Kašpárkovo učení
14.6EVVO ŠD 1. skupina – Výprava k vodě – Život ve vodě
14. – 15.6Výlet za odměnu – V.A, Praha
15.6Hlas školy od 9.30
17.6

II.A – výlet Olomouc, ZOO

Přihlášky do ŠD na příští školní rok (výběr do 24.6.)

18.6Exkurze do Meopty – VIII.B
Ovoce a mléko do škol
19.6Knihovna II.B, 11.00
Převzetí ceny, Goethe – Institut Praha – J. Petrišče
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru – vystoupení vybraných žáků
20.6Exkurze do Meopty – VIII.A
24.6Výlet do Pevnosti poznání v Olomouci – II.C, II.L
Olympus – přednáška pro 9.00 – 8. ročník, 10.00 – 9. ročník
Pedagogická rada 13.00 – 1. stupeň; 14.15 – společná část;
2. stupeň – po ukončení společné části
25.-27.6Třídnické a úklidové práce
25.6Olympus – přednáška pro 9.00 – 7. ročník, 10.00 – 6. ročník
Výlet VIII.B do Opavy
Exkurze do Zlína
26.6Zayferus – vystoupení 9.00 – 10.15, vstupné 80,-; 1. – 9. ročník
28.6Slavnostní předávání vysvědčení, výuka do 9.00 – vytvoření špalíru pro vycházející žáky 9. ročníku
Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky v 9.00 v altánu
Závěrečná porada

DOTACE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního rokupondělí 3. září 2018
Konec školního rokupátek 28. června 2019
Podzimní prázdninypondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdninysobota 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdninypátek 1. února 2019
Jarní prázdniny18. 2. – 24. 2. 2019

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má s účinností od 1. 3. 2018 šest členů. Funkční období je tříleté od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Statutární město Přerov.

Záznamy z jednání a ostaní dokumenty na stažení ZDE

ZA RODIČE

Bc. Petra Trlidová, Dis.

Pí. Alena Macourková

ZA ZŘIZOVATELE

Mgr. Marie Plánková

Mgr. Michal Stoupa

ZA ŠKOLU

Mgr. Barbora Složilová

Mgr. Ivana Fikarová

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumentech ke stažení může stáhnout:

 • Dokumenty k hospodaření MŠ a ZŠ
 • Školní řád a ŠVP
 • Veřejné zakázky
 • Dotace
 • Úřední deska
 • Plány 
Copyright © 2019 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14