ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Vánoční městečko

Dne 11. 12 2019 v 16.00h se otevřely brány našeho tradičního Vánočního městečka.

 

Žáci školy zazpívali společně písničku Zima, zima všude je veliká a zahájili tak vánoční trh. Návštěvníci městečka si vybírali z pestré nabídky výrobků, které si pro ně dlouho předem chystali žáci spolu se svými vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami. Velká tělocvična od 16. 15 h praskala ve švech. Ve dvou časových blocích zde předvedli svůj program nejmladší žáci školy spolu s dětmi ze střediska volného času. Po 17 h zhlédli návštěvníci ve venkovním altánu vánoční příběh „Sčítání lidu v Betlémě“, který nacvičili a zahráli žáci IX.A pod vedením paní učitelky Složilové. Stánky s občerstvením nabídly koblihy, teplý mošt, kávu, vypečený vánoční čaj a klobásky. Tradičně se mohli zájemci vyfotit u velkého malovaného betlému a letos také s živými ovečkami. Brány městečka se uzavřely v 18.30h.

 

Věříme, že se nám podařilo všechny návštěvníky vánočně naladit.