ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Vánoční zpívání v kostele

Již tradičně se žáci, učitelé i někteří rodiče a přátelé naší školy rozloučili před vánočními svátky setkáním v kostele. Na programu byl vánoční příběh z Betléma, odehrávající se během sčítání lidu. Divadelní představení nastudovala spolu s žáky IX.A velmi zajímavým a neotřelým způsobem paní učitelka Složilová. Příběh i společné zpívání koled pohladilo všechny přítomné po duši.
Teď už nám jen zbývá popřát všem lidem, kteří jsou spjati s naší školou, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a lásky.