ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Velikonoční městečko 2019

Před Velikonocemi se tradičně otevřely brány Velikonočního městečka. Návštěvníci si zde mohli nakoupit velikonoční dekorace, mohli se zaposlouchat do jarních písní a říkanek v provedení nejmladších žáků školy a v neposlední řadě se mohli ve školním altánu zamyslet nad událostmi umučení Ježíše Krista. Pašije si pod vedením paní učitelky Složilové, za pomoci paní Fikarové a pana Pešky, nacvičili žáci osmé třídy.