ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaše odpovědi v dotazníkovém šetření.

Shromáždili jsme 198 odpovědí a zde můžete vidět výsledky.
Vašimi postřehy a náměty se budeme vážně zaobírat.