ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Výtvarná soutěž o Logo komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku

Výtvarná soutěž o Logo komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku

S velkým zápalem se žáci naší školy opět zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil  Magistrát města Přerova. Účelem soutěže bylo zapojit děti a mládež do projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ a umocnit v účastnících soutěže pocit sounáležitosti k městu, v němž bydlí, studují a tráví v něm volný čas.

 

Úkolem bylo vytvořit na základě specifických kritérií logo. Vítězné logo bude využíváno ve všech oficiálních dokumentech souvisejících s komunitním plánováním sociálních služeb statutárního města Přerova – v dokumentech města Přerova. Autor vítězného loga obdrží věcnou odměnu.

 

Z výsledných prací žáků 9. a 6. ročníků bylo vybráno 10 návrhů, které byly postoupeny do užšího výběru. Jedná se o práce těchto žáků: Patrik Antoniazi, Jiří Meduna, Matěj Bíca, Aneta Macháčková, Karolína Viktorová, Magdaléna Divilová, Gabriel Vajda, Lenka Glosová, Libuše Ondrušková a Vít Navrátil. Ze všech nashromážděných prací bude vybráno 10 nejlepších návrhů, které budou vystaveny od 5. 10. 2020 v Galerii města Přerova a veřejnost bude moci tyto výkresy hodnotit. Rodiče tak mohou sami podpořit návrh loga svého dítěte. Nejlepší návrh bude poté zpracován do grafické podoby a užíván jako logo. Jste srdečně zváni nejen k hlasování v Galerii, ale také k virtuální prohlídce všech návrhů, které žáci naší školy vytvořili. Nabídka je pestrá a poděkování patří všem, kteří se zapojili.

 Mgr. Petra Přikrylová