ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Malé školní muzeum lovců mamutů

Muzeum se nachází v budově školy v prostorách bývalého protiatomového krytu. Bylo vybudováno a je provozováno žáky a učiteli ZŠ J.A.Komenského v Přerově – Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu.

Průvodci v muzeu a případně na školní stezce Vám budou žáci školy.

Můžete zde shlédnout originály a kopie nálezů z Předmostí. Exponáty jsou doplněny i o artefakty z jiných lokalit. Na panelech se nachází řada obrazových a textových materiálů, vztahujících se k období lovců mamutů (gravettien – 26 000 let př.n.l.).

Muzeum se nalézá ve třech místnostech :

  • V první je napodobenina chýše s postavami lovce s rodinou. Dále zde uvidíte vystavené nálezy a model hlavy pravěkého člověka a zmenšený model mamuta.
  • V druhé se nachází model Předmostí z doby nejznámějších nálezů a práce žáků na téma pravěk.
  • Třetí slouží jako audiovizuální učebna při výkladu o historii lidí na území pravěkého Předmostí.

Muzeum lze navštívit během školního roku, po předchozí telefonické či osobní domluvě

Vstupné se neplatí