ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Záchranářský školní den

Dne 16.9.2019 se nejstarší žáci školy spolu s pedagogy učili řešit krizové situace spojené se záchranou lidského života. Do školy přijel profesionální tým, tvořený záchranáři z Česka i Slovenska, který pod hlavičkou neziskové organizace ARAK celý záchranářský den realizoval.

 

V úvodu si každý žák vyplnil krátký test o základních znalostech první pomoci.

 

V tělocvičnách a dvou učebnách vznikla čtyři stanoviště, kde se žáci s učiteli seznamovali příjemnou nenásilnou formou se základními postupy poskytnutí první pomoci v různých situacích ohrožujících život.

 

Po přestávce si žáci prověřili získanou teorii prakticky. Vyzkoušeli si tak jednotlivě, ve dvojicích nebo trojicích, jak poskytnout pomoc při vdechnutí cizího tělesa, při bezvědomí, zástavě dechu, krvácení, křečích. Naučili se zacházet s AED (Automatizovaný externí defibrilátor).

 

Záchranáři připravili pro žáky velmi autentickou modelovou situaci vážně poraněného muže s otevřeným krvácením. Trojice žáků si ověřily, jak by zvládly člověka ošetřit a zavolat mu záchranu.
Na závěr pan Mgr. Michal Půža, vedoucí projektu, zhodnotil celý den. Pochválil žáky za přístup, disciplinovanost a snahu a ochotu se v této oblasti učit a získávat důležité dovednosti. Vyhodnotil úvodní test. Nejúspěšnější žáci byli odměněni drobnými dary. Závěr dne patřil společné fotografii.