Žádost o.s. Komenius

Vážení členové školské rady,

na posledním zasedání o. s. Komenius jsme s přítomnými rodiči probírali situaci školy, se kterou jsme se rozhodli obrátit na zřizovatele. Zasílám vám na vědomí žádost, kterou jsme sepsali. Po Vánočním městečku (19. 12.), kde bude veřejně k seznámení, ji odešleme na magistrát.
Dokument v PDF formě na stažení v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – kategorie Komenius.