Důležité údaje

Telefon:+420 581 211 739
Web:www.zsjakprerov.cz
Email:info@zsjakprerov.cz

 

ředitelka školy:

Mgr. Bc. Věra Václavíčková

 

zástupkyně pro 1. Stupeň a ŠD:

Mgr. Eva Floreková

 

zástupkyně pro 2. stupeň:

Mgr. Barbora Složilová

Odhlašování obědů:+420 581 211 656
Kancelář:+420 581 211 739
Ekonom:+420 581 212 144
Družiny:+420 581 212 145
Omlouvání žáků:+420 581 211 738

Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Organizace školního roku

Zahájení školního roku:1. září 2020
Konec 1. pololetí:28. ledna 2021
Konec 2. pololetí:30. června 2021
Podzimní prázdniny:29. – 30. října 2020
Vánoční prázdniny:23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny:29. ledna 2021
Jarní prázdniny:1. – 7. března 2021
Velikonoční prázdniny:1. dubna 2021
Letní prázdniny:1. července – 31. srpna 2021

Zvonění

1. hodina7:55 – 8:40
2. hodina8:50 – 9: 35
3. hodina9:55 – 10:40
4. hodina10:50 – 11:35
5. hodina11:40 – 12:25
6. hodina12:35 – 13:20

Organizace prvního školního týdne

Úterý 1. 9. 2020

Slavnostní zahájení pro prvňáčky v 8:30 na školním dvoře (bez aktovek a přezůvek)

Po zahájení na dvoře půjdeme společně do tříd.

Předpokládaný konec je v 9:30.

Ve třídě vybíráme částku 1000 Kč na učební pomůcky.

Jídelna v provozu od 1. 9.


Středa 2. 9. 2020

Vyučování bude probíhat 2 vyučovací hodiny (7:55 – 9:35).

Děti si paní učitelka vyzvedne v 7:40 v šatně.

Děti, které ráno chodí do družiny, přivede do třídy paní vychovatelka.

S sebou aktovku, pití, svačinu, přezůvky, pouzdro.

Děti, které nechodí do družiny si rodiče vyzvednou před školou v 9:45.


Čtvrtek 3. 9. 2020

Vyučování bude probíhat 3 vyučovací hodiny (7:55 – 10:40).

 

Pátek 4. 9. 2020

Výuka dle rozvrhu.

Děti budou mít zavedený deníček – ŠKOLÁČEK, kde najdete všechny důležité informace. Denně ho prosím kontrolujte a podepisujte. Přes Školáček bude probíhat komunikace mezi rodiči a paní učitelkou.

Začátek školního roku je pro prvňáčka velká událost, ale i veliká psychická a fyzická zátěž. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem, pokud je to v jejich možnostech, ulehčili a brali si je první dny ze školy co nejdříve domů. Také při výběru mimoškolních aktivit berte prosím zřetel na náročnost první třídy a dopřejte svým dětem dostatek prostoru pro odpočinek a volnou hru.

Pomůcky zakoupené školou

 • Živá abeceda
 • Slabikář
 • Uvolňovací cviky
 • Písanky 1- 4
 • Matematika 1. a 2. díl
 • Prvouka
 • Pastelky trojboké 12 barev
 • Barvy vodové 12 barev
 • Plastelína
 • Voskovky trojhranné 12 barev
 • Tužky číslo 1, 2, 3 trojhranné
 • Nůžky dětské kulaté
 • Štětec kulatý velikost 8
 • Štětec plachý velikost 12
 • Lepidlo v tubě
 • Ubrus na výtvarnou výchovu
 • Barevné papíry 20 listů
 • Úkolníček
 • Rozvrh hodin
 • Kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem

Pomůcky, které zakoupí škola po dohodě s rodiči

 • 6x sešit 512 (s pomocnou linkou)
 • 6x sešit 513
 • 2x sešit bez linek A4
 • Desky s drukem
 • Podložka na sestavování slov (bez motivu)
 • Lepidlo v tubě (do pouzdra)
 • Výkresy tvrdé A3
 • Náčrtníky a výkresy A4
 • Tenký černý fix
 • Tlustý černý fix
 • Papírový šanon
 • Obaly na sešity a učebnice
 • Psací pero
 • Stírací tabulka a fix
 • Papírové kapesníky

 

Pomůcky, které zakoupí rodiče

 • Aktovka a pouzdro (ne patrové)
 • Desky A5 a A4 na sešity a učebnice
 • Ostrouhané tužky číslo 1 a 2 (trojhranné)
 • Strouhátko na silné i tenké tužky se zásobníkem
 • Guma
 • Podložka na modelování
 • Zásobník na písmena
 • Přezůvky s pevnou patou, sportovní převlečení do TV, obuv s bílou podrážkou, látkový prodyšný pytlík, ručník, zástěra nebo staré tričko do VV

Družina

Zápisní lístek do školní družiny je nutné vyplnit a odevzdat nejpozději do 30. 6. 2020 na vrátnici nebo do schránky na budově školy.

Provoz školní družiny:6:00 – 7:40
 11:35 – 16:30

 

Platba je cca 150 Kč měsíčně.

Všechny další důležité informace vám sdělí 1. 9. paní vychovatelky.

Školní jídelna

webové stránky: www.zssprerov.cz


Telefon na jídelnu: 581 211 656


Každý nový strávník se musí nejdříve přihlásit v pokladně jídelny, vyplnit přihlášku, kterou tam
dostane nebo si ji stáhne na stránkách jídelny.

 

Po vyplnění přihlášky si zakoupí stravovací kartu 38,- Kč /celá doba školní docházky.

 

Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem z účtu. Rodiče žáků, kteří se rozhodnou hradit obědy z běžného účtu, si vyzvednou potřebný tiskopis v pokladně školní jídelny.

 

Obědy lze koupit v posledním prázdninovém týdnu.

 

Noví strávníci hradí stravné v září pouze hotově.

Desatero pro prvňáčky

1. Znám své jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují mí rodiče. Umím pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se.

2. Pokouším se své jméno napsat hůlkovým písmem, správně držím tužku.

3. Umím se obléknout, převléknout i obout (umím si udělat mašličku na tkaničce).

4. Poznám barvy, rozlišuji levou a pravou stranu, řadím věci zleva doprava.

5. Jsem samostatný(á) při jídle používám správně příbor, naliji si nápoj, čistě stoluji.

6. Vyslovuji správně všechny hlásky, mluvím ve větách, dovedu vyprávět příběh, popsat situaci. Pamatuji si říkadla, básničky, písničky.

7. Zvládám osobní hygienu (používám kapesník, umyji si ruce, uklidím po sobě.)

8. Vyjádřím svůj souhlas, nesouhlas, svůj názor (dodržuji dohodnutá pravidla), spolupracuji ve skupině.

9. Mám představu o čísle (ukážu na prstech, počítám po jedné číselnou řadu do 10).

10. Umím zacházet s předměty denní potřeby, s hračkami. Hraji si se stavebnicemi, modeluji, stříhám, kreslím, maluji vodovými barvami, lepím, skládám papír.

Desatero pro rodiče

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.

2. Každý den společně ořežeme tužky a pastelky.

3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
4. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

6. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

8. Jsem v kontaktu s učitelem, problémy a dotazy neodkládám, řeším hned.

9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit, když se mu něco nedaří.