Oznámení u výsledcích zápisu do 1 třídy 2019/2020

Na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s ochranou obyvatelstva proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 ze dne 18. 3. 2020 proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Termín:

Zápis na naší škole bude probíhat od 15. do 30 dubna 2020 a to prostřednictvím aplikace Zápisy Online, která bude v tomto termínu zpřístupněna na webu školy /

 

Kritéria pro přijetí: 

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 na naší škole bude vesprávním řízení přijato každé dítě, jehož zákonný zástupce podá žádost o přijetí  u zápisu a které splní požadavky dané Školským zákonem.

 

Organizace a průběh zápisu:

Zápis proběhne pouze formálně. To jest bez osobní přítomnosti dítěte. Ve věci zápisu (správního řízení) zastupuje dítě zákonný zástupce, který podá žádost o přijetí ke vzdělávání prostřednictvím výše zmíněné on-line aplikace. Z aplikace vygenerovanou a podepsanou žádost následně doručí spolu s prostou kopií rodného listu do školy jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy ID: n8gmyse,
  2. e-mailem na adresu: info@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!
  3. poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně)
  4. osobním dodáním na sběrné místo ve škole (ve vstupním prostoru do budovy) a to v úředních hodinách v pondělí nebo středu v rozmezí zápisu 15. – 30. dubna od 8.00 do 11.00 nebo ve středu 22. dubna a ve čtvrtek 23. dubna od 17.00 do 18.00

Osobní účast při zápise:

Osobně je možné přijít zapsat dítě jen ve výjimečných případech a to po telefonické domluvě.
Tel. 720 982 609

 

Zápis do logopedické třídy (§16 Školského zákona):

Žádost o odklad povinné školní docházky je možné podat souběžně s žádostí o přijetí. K odkladu je potřeba dodat ještě doporučení PPP, nebo SPC a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Konzultace ohledně odkladu na tel. 720 982 609.

 

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky je možné podat souběžně s žádostí
o přijetí. K odkladu je potřeba dodat ještě doporučení PPP, nebo SPC
a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Konzultace ohledně odkladu na tel. 720 982 609.

 

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a školním webu 4.5.2020. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v kanceláři školy. Případná Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena poštou do vlastních rukou.

 


Mgr. Eva Floreková
zástupce pro 1. stupeň