ŠKOLNÍ DRUŽINA

Novinky

Galerie

SEZNAM ODDĚLENÍ ŠD

 • Oddělení 1 – Jana Kravcová

 • Oddělení 2 – Miluše Karolová

 • Oddělení 3 – Hana Staňková

 • Oddělení 4 – Jarmila Bijová

 • Oddělení 5 – Mgr. Ivana Kopečková

 • Oddělení 6 – Ing. Irena Trachtová

 • Oddělení 7 – Eva Rožnovjáková

Provoz ŠKOLNÍ družiny

Ranní provoz ŠD
6:00 – 7:45 h
Příchod žáků do budovy školy
do 7:25 h
Odpolední provoz ŠD
11:35 – 16:30 h
Společná činnost s dětmi, pobyt venku13:30  – 14:30 h

Prosím, nevyzvedávejte si své děti v době hlavního programu, od 13.30 do 14.30 hod.

Vnitřní řád školní družiny ke stažení ZDE

ODPOLEDNÍ PROVOZ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD

1. Oddělení6.00 – 7.45 hod11.35 – 16.00 hod

2. Oddělení

6.00 – 7.45 hod11.35 – 16.00 hod
3. Oddělení6.00 – 7.45 hod11.35 – 16.00 hod
4. Oddělení6.00 – 7.45 hod11.35 – 16.00 hod
5. Oddělení 12.25 – 14.50 hod
6. Oddělení 11.35 – 16.30 hod
7. Oddělení 12.25 – 15:30 hod

Po uplynutí odpoledního provozu ŠD v jednotlivých odděleních děti přechází z 5. oddělení do 7. oddělení a z 1., 2., 3., 4. a 7. oddělení do 6. oddělení ŠD.

Odpolední provoz ŠD je ukončen v 16.30 hodin

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Jeho výše je stanovena rozhodnutím Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v aktuálním znění

ve výši 120,- Kč/měsíc pro školní rok 2020 / 2021

Změna způsobu platby:

Platba proběhne v měsíci září 2020 od 1. do 15. dne v daném měsíci u pí. vychovatelky příslušného oddělení.

 

Od měsíce října 2020 bude probíhat platba úplaty za školní družinu bezhotovostně. Platba je nastavena na webových stránkách školy – zsjakpredmosti.edupage.org a to jednou splátkou za každé pololetí, tedy:

 • 1. pololetí – 4 měsíce – 480,- Kč se splatností do 25. října 2020
 • 2. pololetí – 5 měsíců – 600,- Kč se splatností do 25. února 2021


Po přihlášení rodiče na výše uvedené webové stránky školy si v „Úvodu“ najdete ikonu „Platba“, na kterou kliknete a otevře se vám okno s předepsanou platbou ve výše uvedené částce a době splatnosti. Tuto platbu označíte kliknutím do prázdného čtverečku a kliknete na lištu, která vás vyzývá k provedení platby a naskočí vám okno s nabídkou jak provést platbu. Nabízí dvě možnosti:


1. přes mobilní aplikaci – QR kód
2. přes váš osobní účet platebním příkazem – všechny potřebné informace –
číslo účtu, variabilní symbol – máte v tomto otevřeném okně

POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Převlečení do ŠD pro dítě je na zvážení každého rodiče.

 

Oblečení je nutné mít v označeném pytlíku, který bude uložen v oddělení ŠD, do kterého je dítě zapsáno.

 

Pokud dítě bude zůstávat v ŠD po 14.30 hodině, bude potřebovat svačinu a pití (doba svačiny 14.40-15.00 h)

 

Kartičku na oběd by si děti měly nosit v obalu, který je možné zavěsit na krk, z důvodu snadnější manipulace a opatrování po dobu stravování ve školní jídelně.

ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

K závazné přihlášce je nutné vyplnit formulář s dobou a způsobem odchodu dítěte ze školní družiny a uvést, zda bude dítě odcházet ze ŠD samo, nebo kdo bude dítě vyzvedávat – např. matka, otec, babička Nováková, sestra Jana apod.

 

Omluvenky a odchody bez doprovodu ze školní družiny respektujeme z bezpečnostních důvodů pouze PÍSEMNĚ.

 

Bez písemného souhlasu rodičů nemůže dítě opustit školní družinu bez doprovodu.

 

Omluvenka by měla obsahovat:

 • datum dne, kterého se omluvenka týká (ne pouze datum, kdy je omluvenka psána), např. píšu omluvenku v úterý, ale dítě omlouvám na středu
 • jakým způsobem dítě ze ŠD odchází
  • „v doprovodu“ – je dobré napsat, kdo si vaše dítě vyzvedne (jedná se o
   případ, kdy nemáte v odchodovém lístku uvedenou osobu zapsanou, že
   může vaše dítě vyzvednout)
  • „sám / sama“
 • přesný čas, kdy bude vaše dítě ze ŠD odcházet, pokud bude odcházet na
  autobus, opět uvést přesný čas, kdy má být dítě ze ŠD uvolněno (ne v kolik hodin jede autobus) – počítat s časovým předstihem, aby se vaše dítě stihlo převléci a v klidu odejít na autobusovou zastávku
 • pokud chcete, aby vaše dítě odešlo ze ŠD hned po obědě, napsat do omluvenky – „po obědě“
 • pokud chcete, aby vaše dítě šlo domů hned po vyučování, je třeba tento vzkaz napsat třídnímu učiteli, protože v tomto případě, nebude vaše dítě zavedeno do školní družiny, ale rovnou do šatny.
 • nesmí chybět podpis rodiče nebo zákonného zástupce

STRAVOVÁNÍ

Telefon: 581 211 656

Kontakty:

Pokladní ŠJ: pokladni.pred@zssprerov.cz – Marie Kotíková (přihlášky a odhlášky stravy, informace o platbách)


Provozní ŠJ: provozni.pred@zssprerov.cz – Dagmar Janásová


Úřední hodiny:

Pondělí až pátek
7:00 – 8:00
11:40 – 14:00

Jídelní lístek ZDE
Pokyny pro nové strávníky a přihláška ke stravování ZDE

PLÁNY ŠKOLNÍ DRUŽINY

DenNázev akce
1. 9. 2020Slavnostní zahájení pro první třídy
 Provoz školní družiny od 6.00 do 16.30 hodin
2. 9. – 4. 9.Zahájení spolupráce se SVČ Atlas a BIOS – EVVO
28. 9.Státní svátek – Den české státnosti
30. 9.Sportovní den
DenNázev akce
5. 10. – 9. 10.Barevný týden
12.10. – 16.10.Bezpečně k cíli (prevence)
19. 10. – 23. 10.Den stromů – Výtvarné vyžití, ekokvíz
28. 10.Státní svátek – Den vzniku samostatného čs. státu
29. 10. – 30. 10.Podzimní prázdniny

ČINNOST DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Básničkaření
Copyright © 2020 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14