ŠKOLNÍ DRUŽINA

Novinky

Galerie

SEZNAM ODDĚLENÍ ŠD

  • Oddělení 1 – Ing. Irena Trachtová

  • Oddělení 2 – Miluše Karolová

  • Oddělení 3 – Hana Staňková

  • Oddělení 4 – Jarmila Bijová

  • Oddělení 5 – Mgr. Ivana Kopečková

  • Oddělení 6 – Eva Rožnovjáková

  • Oddělení 7 – Jana Kravcová

Provoz ŠKOLNÍ družiny

Ranní provoz ŠD
6:00 – 7:45 h
Příchod žáků do budovy školy
do 7:25 h
Odpolední provoz ŠD
11:35 – 16:30 h
Společná činnost s dětmi, pobyt venku13:30  – 14:30 h

Prosím, nevyzvedávejte si své děti v době hlavního programu, od 13.30 do 14.30 hod.

Vnitřní řád školní družiny ke stažení ZDE

ODPOLEDNÍ PROVOZ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD

1. odděleníPo, Út12.25 – 16.30 hSt – Pá 11.35 – 16.30 h
2., 3. a 4. odděleníPo – Pá11.35 – 16.00 h 
6. odděleníPo – Pá11.35 – 15.25 h 
5. a 7. odděleníPo – Pá12.25 – 14.50 h 

Po uplynutí odpoledního provozu v odděleních 2, 3, 4, 5, 6, 7 děti přechází do 1. oddělení

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Jeho výše je stanovena rozhodnutím Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova v aktuálním znění

ve výši 150,- Kč/měsíc pro školní rok 2019/2020

Platbu je možné provádět jen hotově, vždy od 1. do 15. dne v daném kalendářním měsíci, u paní vychovatelky příslušného oddělení ŠD.

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE V ŠD

Konzultační hodiny budou probíhat v jednotlivých odděleních školní družiny v souladu s konzultačními hodinami třídních učitelů v časovém rozmezí od 16.00 do 17.30 hodin.

POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Převlečení do ŠD pro dítě je na zvážení každého rodiče.

Oblečení je nutné mít v označeném pytlíku, který bude uložen v oddělení ŠD, do kterého je dítě zapsáno.

 

Pokud dítě bude zůstávat v ŠD po 14.30 hodině, bude potřebovat svačinu a pití (doba svačiny 14.40-15.00 h)

ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

K závazné přihlášce je nutné vyplnit formulář s dobou a způsobem odchodu dítěte ze školní družiny a uvést, zda bude dítě odcházet ze ŠD samo, nebo kdo bude dítě vyzvedávat – např. matka, otec, babička Nováková, sestra Jana apod.

 

Omluvenky a odchody bez doprovodu ze školní družiny respektujeme z bezpečnostních důvodů pouze PÍSEMNĚ.

 

Bez písemného souhlasu rodičů nemůže dítě opustit školní družinu bez doprovodu.

STRAVOVÁNÍ

Telefon: 581 211 656

Kontakty:

Pokladní ŠJ: pokladni.pred@zssprerov.cz – Marie Kotíková (přihlášky a odhlášky stravy, informace o platbách)


Provozní ŠJ: provozni.pred@zssprerov.cz – Dagmar Janásová


Úřední hodiny:

Pondělí až pátek
7:00 – 8:00
11:40 – 14:00

Jídelní lístek ZDE
Pokyny pro nové strávníky a přihláška ke stravování ZDE

PLÁNY ŠKOLNÍ DRUŽINY

DenNázev akce 
2. 9. 2019

Slavnostní zahájení pro první třídy

Provoz školní družiny od 9.00 hodin

 
9. 9. 2019Program EVVO – Zahájení spolupráce se SVČ Atlas a BIOS, budova BIOS
a ORNIS – Přírodovědné muzeum, ornitologická stanice; Bezručova ulice
 
25. 9. 2019

Sportovní den

Akce proběhla pro nepřízeň počasí ve školních tělocvičnách. Ve velké tělocvičně na připravených stanovištích žáci házeli kroužky na cíl, skákali v pytlích, házeli míčky na plechovky, skákali přes švihadla. V malé tělocvičně žáci hráli kolektivní hry – melu a fotbal. Za aktivní plnění všech disciplín čekala žáky v odděleních ŠD odměna.

 
DenNázev akce 
30. 9. – 4. 10. 2019

Barevný týden

Tento týden jsme ve školní družině s žáky oslavili příchod podzimu netradiční formou – každý den v jiné barvě – v pondělí – žlutá, úterý – modrá, středa – zelená, čtvrtek – červená a pátek – bílá barva.

 
1. 10. 2019Zahájení činnosti školních kroužků a kroužků SVČ 
2. 10. 2019

Zahájení zájmových činností v ŠD – každou středu

Ve školní družině začaly probíhat zájmové činnosti – sportovní, přírodovědný,
pracovní, esteticko-výchovný, které se konají v čase vždy od 13.30 do 14.30 hodin

 
5. 10. 201922. ročník – Putování po stopách lovců mamutů 
10. 10. 2019

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS – Ekologie živočichů města a venkova

Přihlášení žáci se účastnili besedy s p. Růžičkou z BIOSu, na které se dozvěděli zajímavosti ze života zvířat z okolí jejich bydliště, prostřednictvím obrázkové prezentace si zopakovali názvy známých zvířat a seznámili se s novými méně známými zvířaty. Na závěr si získané vědomosti zopakovali v činnostních aktivitách.

 
14. 10. 2019

Den stromů – výtvarné vyžití – malování křídami na školním hřišti

Den stromů je významný den, který jsme oslavili společným setkáním na školním hřišti, kde bílými i barevnými křídami žáci kreslili stromy. Pracovali jednotlivě i ve skupinkách, všechna díla se vyznačovala barevností a nápaditostí. Celé školní hřiště pokryl barevný les. Za kreativní tvoření byli žáci ve svých odděleních odměněni

 
23. 10. 2019

Letecký den – Drakiáda

Na louce v Popovicích se sešla všechna oddělení školní družiny, kde se rozmístili žáci se svými draky a snažili se dostat je do vzduchu. Žáci, kteří měli již zkušenosti s pouštěním draků, se rádi podělili o své dovednosti s kamarády, kteří to zkoušeli poprvé. Povětrnostní podmínky nám přály, a tak většina letů byla úspěšná. Některé lety skončily kolizí na stromě.

 
29. 10. – 30. 10. 2019Podzimní prázdniny 
DenNázev akce 
7. 11. 2019

Konzultační hodiny v ŠD

 
11. 11. – 12. 11. 2019

Dýňování – výroba dýňových lampiček

Žáci se zapojili s pomocí pí. vychovatelek do výroby dýňových lampiček, na školní akci – Ve štrúdlu na štrúdl. Dýně vydlabali, společně podle návrhu žáků vyřezali strašidelné obličeje a jiné motivy a nakonec je ozdobili. Hotové lampičky vytvářily strašidelnou atmosféru na Stezce odvahy a na lampionovém průvodu.

 
13. 11. 2019

Ve štrúdlu na štrúdl

 
14. 11. – 15. 11. 2019Program EVVO – ORNIS – Ježkův rok
Akce zrušena z důvodu nemoci ze strany
provozovatele
 
18. 11. – 22. 11. 2019

Mezi kamarády se nebojím, jak se chovat dobře vím
-sociální patologické jevy

V průběhu týdne se zabývali žáci se svou paní vychovatelkou tématem „Šikana“. Povídali si o projevech šikany a jejímu předcházení. Vhodná volba her a výběr vymalovánek vedla žáky k uvědomění si hodnoty člověka, posilování přátelství a podpoře vhodného chování.

 
DenNázev akce 
5. 12. 2019

Adventní hry bez hranic – Mobilní den

Jako dárek od Mikuláše dostali žáci od paní vychovatelek „Mobilní den“.
Se souhlasem rodičů, si mohli žáci do školní družiny přinést tablet, mobilní telefon
nebo herní konzoli. Tento vyjímečný den žáci využili k předvedení svých dovedností
a znalostí s moderními technologiemi. Ve vytvořených skupinkách si hráli hry a poznávali
zájmy svých kamarádů. Mezi žáky vládla kamarádská atmosféra.

 
5. 12. 2019Konzultační hodiny 
9. 12. 2019

Baňkování

Akce přesunuta na 17. 12. – 18. 12. 2019

 
11. 12. 2019Vánoční městečko, Živý betlém – prodej na vánočním jarmarku 
17. 12. – 18. 12. 2019

Výstava – „Vánoce na zámku“ v Přerově, spojená se zdobením baňky

-mimo 1. třídy (půjdou dopoledne s třídním učitelem)

Přihlášení žáci navštívili výstavu, kterou pořádalo Muzeum Komenského
na Zámku v Přerově. Výstava žákům představila lidové zvyky a tradice v období
Vánoc. Přenesla je do různých časových období prostřednictvím vánočně vyzdo-
bených zámeckých interiérů, kde nechyběly mimo jiné živé jedle, nazdobené
skleněnými baňkami a ukázky dobového oblečení. Vyvrcholením výstavy byl
Zbořilův betlém. Na závěr si žáci měli možnost vyzkoušet, jak dobře znají koření
– zrakem i čichem. Součástí výstavy bylo i tvoření – žáci si dle vlastní představi-
vosti a fantazie nazdobili každý jednu skleněnou baňku, kterou si odnesli domů.

 
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020Vánoční prázdniny 
DenNázev akce 
9. 1. 2020Konzultační hodiny 
13. 1. – 17. 1. 2020

Balíček zdraví – sociální patologické jevy

Tento týden se žáci se svou paní vychovatelkou zabývali tématem „Zdravý životní styl“. Prostřednictvím kreativní tvorby, se žáci snažili pochopit rozdíl mezi zdravými a nezdravými potravinami, jak působí stravování na naše tělo a proč je pro nás důležitý pohyb.

 
16. – 17. 1.2020

Program EVVO – ORNIS

 
31. 1. 2020

Pololetní prázdniny

 
DenNázev akce 
10. 2. – 14. 2. 2020

Den bezpečnějšího internetu – 11. 2. – celosvětová kampaň

– sociální patologické jevy

 V rámci celosvětové kampaně byla pro děti připravena beseda, jejimž tématem
byla „Rizika kyberprostoru“. Žáci byli seznámeni s pojmem „kyberprostor“ a jeho
riziky, pravidly trávení času v tomto prostoru a nebezpečím s ním spojené v podobě
„kyberšikany“.

 
13. 2. – 14. 2. 2020

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS – Jak Slunce ovlivňuje život na Zemi

Hlavním tématem programu EVVO, na biologické stanice BIOS, bylo Slunce.
Prostřednictvím činnostních aktivit žáci zjišťovali příčiny střídání dne a noci,
ročních období a jaký vliv mají na život.

 

 
17. 2. – 18. 2. 2020

Projektový den – „Zdravá svačinka“

Žáci 2. a 3. oddělení ŠD se zapojili do projektu „Zdravá svačinka“, který je
zaměřen, prostřednictvím zábavných činnostních aktivit, na vytváření povědomí
o zdravém stravování, prospěšný našemu tělu. Závěr projektu byl věnován přípravě
zdravé svačinky, žáci si sami vyzkoušeli přípravu obloženého chleba, sestávající
z toastového chleba, pomazánky a spousty ovoce a zeleniny.
Své kulinářské výrobky si nakonec i snědli.

 

 
21. 2. 2020

Karneval + Artistické vystoupení s žonglérem

Karneval zahájil žonglér Milan Ošmera se svým artistickým vystoupením.
Žáci zhlédli řadu žonglérských i kouzelnických čísel. Po skončení vystoupení
následovala promenáda masek a tanec. Všichni si společnou zábavu užili soutěžením
– ve skákání v pytli, žonglování, běhu s míčkem na lžíci a hodu kroužků na cíl.
Žáci ve svých odděleních ŠD obdrželi pamětní list a sladkou odměnu.

 

 
24. 2. – 28. 2. 2020

Jarní prázdniny

 
DenNázev akce 
5. 3. 2020

Konzultační hodiny

 
10. 3. 2020

Projektový den – „Zdravá svačinka“

Žáci 4. oddělení ŠD se zapojili, stejně jako žáci 2. a 3. oddělení v měsíci únoru, do projektu „Zdravá svačinka“. Žáci si, prostřednictvím zábavných činnostních aktivit a přípravou zdravé svačinky, osvojili poznatky o zdravém stravování, prospěšné našemu tělu.

 
12. 3. – 13. 3. 2020

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS – Se zvířaty kolem světa

 
23. 3. – 27. 3. 2020Honba za velikonočním zajícem 
DenNázev akce 
1. 4. 2020

Velikonoční městečko

 
2. 4. 2020Konzultační hodiny 
9. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

 
10. 4. 2020Svátek – Velký pátek 
16. 4. – 17. 4. 2020

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS

Čarodějné bylinky

 

 
13. 4. 2020

Velikonoční pondělí

 
DenNázev akce 
1. 5. 2020

Svátek práce

 
4. 5. – 7. 5. 2020

Pexesiáda

 
8. 5. 2020

Státní svátek – Den vítězství

 
14. 5. 2020Konzultační hodiny 
21. 5. – 22. 5. 2020

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS –

Co je skryto pod povrchem – život v půdě

 
25. 5. – 29. 5. 2020

Malování s malířem p. Dostálem

 
29. 5. 2020

Ukončení zájmových činností v ŠD – konající se každou středu

 
DenNázev akce 
4. 6. 2020

Konzultační hodiny

 
11. 6. – 12. 6. 2020

Program EVVO – SVČ Atlas a BIOS – Výprava k vodě – život ve vodě

 
15. 6. 2020

Bublifukování

 
22. 6. 2020Rozloučení s žáky 5. tříd, zapsaní do ŠD 
29. 6. 2020

Slavnostní předání pochvalných listů za ŠD

 
DenNázev akce 
24. 8. – 28. 8. 2020

Prázdninový provoz ŠD

 
Copyright © 2020 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14