ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace pro budoucí prvňáčky

prvnaci

Informace

Věk dítěte:

Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Co je třeba si přinést k zápisu: 

 • Rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rozhodnutí o odkladu, bylo-li dítě u zápisu v loňském roce.

 

Co dělat, pokud se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu:

Je třeba kontaktovat ředitele školy. Ten pak určí termín pro náhradní zápis, ve kterém se zákonný zástupce dostaví i s dítětem. V případě nemoci dítěte je třeba, aby zákonný zástupce zapsal dítě v řádném termínu. Pro dítě pak bude dohodnut vhodný termín pro jeho návštěvu školy a prožití programu určeného pro budoucí prvňáčky.

 

Průběh zápisu:

 • Zákonný zástupce vyplní, popřípadě předá již vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list.
 • Dítě absolvuje maximálně 20 minutový program s učitelem, který má motivační charakter a na jehož základě může učitel poskytnout zákonnému zástupci konkrétní doporučení pro přípravu na vstup do školy.
 • Při příchodu k zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo a také informace o odkladu školní docházky.
 

Odklad školní docházky:

Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad školní docházky, musí tak učinit během zápisu podáním žádosti o odkladu. Současně k žádosti přiloží i:

 • doporučení školského poradenského zařízení 
 • doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
 

Rozhodnutí o přijetí:

Bude oznámeno pod registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce při zápisu. Rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 

Cizinci a povinná školní docházka:

K zápisu se musí dostavit:

 • občané jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • jiní cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany

Úspěšný start do školy – školní zralost –  ke stažení ZDE

Co by měl budoucí prvňáček umět:

 • písničku nebo básničku
 • vyprávět pohádku podle obrázků
 • znát své jméno, příjmení, adresu, jméno maminky, tatínka
 • poznat barvy, základní geometrické tvary
 • správně držet tužku, nakreslit obrázek (postavu), stříhat
 • orientovat se v prostoru (znát pojmy nahoře, dole, vzadu, vpředu, vpravo, vlevo)
 • soustředit se na práci, zůstat u ní alespoň 10 minut (neodbíhat, nerozptylovat se) – nutné cvičit
 • dbát na správnou výslovnost
 • dodržovat určitý denní režim
 • uklízet si své věci (oblečení, hračky)
 • poznat si své věci, obléct se a zavázat si boty, pěkně stolovat,
 • měl by mít matematickou představu do pěti (spočítá předměty).

U zápisu nemusí dítě umět všechno, ale musí všechny tyto oblasti v posledních měsících před nástupem do školy rozvíjet, aby se mohlo lehce zapojit do školního života a mělo radost z nového poznání.