Školní kroužky rok 2018/2019

V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 
– školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 
– kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

Přihláška ke stažení v Dokumentech ke stažení – tiskopisy pro rodiče

Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli.