Školní kroužky rok 2019/2020

V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 
– školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
Přihláška a seznam koužků ke stažení na stránce Ke stažení/ Tiskopisy pro rodiče – Tiskopisy pro rodiče
Momentální seznam školních kroužků:
 
 
– kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu. 
Přihláška a seznam koužků ke stažení na stránce Ke stažení/ Tiskopisy pro rodiče – SVČ
Momentální seznam kroužků SVČ:
 

Činnost školních kroužků začíná od 1. října 2019. Aktuální nabídka bude zveřejněna 6. 9. 2019.

Zápis do kroužků SVČ proběhne 11. 9. 2019. Aktuální nabídku kroužků hledejte pod heslem SVČ v horní liště našich webových stránek.