VŠECHNY ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Sběr papíru

Ve školním roce 2019/2020 bude na školním dvoře umístěn kontejner na sběr starého papíru ve dvou týdnech: 21.-25. 10. 2019 a 16. – 20. 3. 2020 Žáci budou nosit sběr svázaný a zvážený. Větší množství sběru je vhodnější nosit do sběrných dvorů (více informací ve fotografiích níže)    

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Platba kroužků Střediska volného času

Platba kroužků SVČ za 1. pololetí probíhá od 30. 9. 2019 do 18. 10. 2019.
Platba v hotovosti u pí. Mgr. Jitky Kreselové.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Termíny zahájení kroužků

Tabulka dále v příspěvku.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Po stopách lovců mamutů

ZŠ J. A. Komenského v Přerově – Předmostí spolu s občanským sdružením Komenius, spolkem Predmostenzis a statutárním městem Přerovem vás zvou v
sobotu 5. 10. 2019 na XXII. ročník historicko – přírodovědného putování Po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Adapťák

Letos strávili naši šesťáci společný den v Hostýnských vrších. Ráno vyrazili vlakem směr Bystřice pod Hostýnem a odtud vystoupali na svatý Hostýn, který se nachází ve výšce 735 n. m. a je význačným poutním místem Moravy s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Po návštěvě kostela, prošli křížovou cestou Dušana Jurkoviče a prohlédli si větrnou elektrárnu. Malým zklamáním byla zavřená místní rozhledna. Po obědě a nákupech ve stáncích přišel čas povyprávět si…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Školní kroužky 2019/2020

Přihláška a seznam koužků na stránce Ke stažení/ Tiskopisy pro rodiče – Tiskopisy pro rodiče
Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do 18. 9.2019

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Zápis do kroužků SVČ

Zápis do kroužků Střediska volného času proběhne 11. 9. 2019 od 15. 30 do 17.00 hod. v tělocvičně školy.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Adaptačně – turistický den pro 6. ročníky

Ve čtvrtek 5. 9. proběhne společná akce žáků, učitelů a asistentů 6. ročníků. Cílem je vzájemně se seznámit, prožít společné chvíle v přírodě a užít si zábavu.   Pojedeme vlakem do Bystřice pod Hostýnem a odtud vystoupáme pěšky na Hostýn. Navštívíme významné poutní místo regionu s historickými i přírodními zajímavostmi.   Vybíráme 30 Kč na jízdné.   S sebou: pohodlné oblečení a obutí do přírody, jídlo, pití na celý den, pláštěnu, kapesné…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Copyright © 2019 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14