VŠECHNY ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Platba poplatků za kroužky SVČ

VE ČTVRTEK 20.2.2020 PLATBA POPLATKŮ ZA KROUŽKY STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA 2. POLOLETÍ   U PANÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ RYBÁŘÍKOVÉ V KANCELÁŘI ŠKOLY OD 12.30 DO 15.30   DVEŘE č.A209 (u školní družiny č. 1)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Školní kolo recitační soutěže

Dne 6. února 2020 proběhla na naší škole soutěž v recitaci.   Soutěžili žáci 4 a 5. tříd, žáci si připravili poezii i prózu. Prezentovali se před publikem tvořeným z řad žáků. Do poroty zasedli vyučující ze 4. a 5. ročníků. Porota i publikum byli svědky velmi pěkných, působivých výkonů recitátorů. Nebylo jednoduché, vybrat ty nejlepší. Nakonec porota určila tyto vítěze:   1. místo-Karolína Stredová 2. místo-Anna Kylišová 3. místo-Jakub Novotný…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Lyžařský kurz pro 7. ročník

10. – 14. února proběhl lyžařský kurz pro sedmý ročník. Děkujeme všem účastníkům za férové chování a snahu se něco nového naučit.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Okresní kolo v německé konverzaci

Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově organizovalo dne 12. 2. 2020 okresní kolo v německé konverzaci. Naší školu reprezentoval nadšenec pro němčinu Jakub Petrišče z 9. B třídy. Soutěžilo 11 žáků z různých základních škol přerovského okresu. Soutěž obsahovala poslech s porozuměním, seznamovací rozhovor, konverzaci na vylosované téma a řešení jazykové situace. Jakub byl opět úspěšný a obsadil 3. místo.  Srdečně gratulujeme!!! uč. Eva Floreková

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Soutěž ve čtení německých textů

Slezská univerzita v Opavě uspořádala dne 11. 2. 2020 pro žáky základních a středních škol soutěž ve čtení a dramatizaci německých textů. Z naší školy využil tuto nabídku žák 9. B třídy Jakub Petrišče. S básni Verschwunden od Mustafa Haikala získal z 21 soutěžících 1. místo. Gratulujeme! U soutěžících porota hodnotila kromě správné výslovnosti také interpretaci, výraz a techniku čtení. Jakubovi přejeme, ať ho němčina provází nadále a plní se…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Workshop Tovačov

V pátek 7. února měli možnost zájemci z řád osmáků a deváťáků poznat život na SOŠ řezbářské v Tovačově. Seznámili si nejen s možnostmi studia, ale v praxi mohli přivonět ke dřevu a vlastnoručně si vyrobit tác.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace k organizaci vyučování v týdnu 10. – 14.2.

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogického sboru, a také v souvislosti s organizací lyžařského kurzu jsme nuceni přizpůsobit zabezpečení  výuky této skutečnosti. Vaše děti budou o případných změnách včas informovány prostřednictvím žákovské knížky. Děkujeme za pochopení.                                                            Vedení školy

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Platba kroužků SVČ za 2. pololetí

Platba kroužků Střediska volného času za 2. pololetí proběhne od 10.2.2020 do 21.2.2020. Platba v hotovosti u paní Mgr. Jitky Kreselové.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Copyright © 2020 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14