ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Novinky ze základní školy

Naší Přírodou

Na konci února se žáci naší školy účastnili přírodovědné soutěže Naší přírodou, kterou každoročně pořádá Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov. V konkurenci mnoha základních škol a gymnázií se 3 žačky druhého stupně probojovaly do finále soutěže, které proběhne online formou v dubnu. Všichni postupující do finále si zároveň zajistili účast na odměnové přírodovědné exkurzi, která by se měla konat na konci školního roku.    

Číst více »

Historická třída ožila, učili se v ní prňáčci

Výuku trochu jinak si vyzkoušely ve středu 24. února děti z 1. L ze Základní školy J. A. Komenského. Tentokrát se žáci z logopedické třídy neučili ve své komfortně vybavené učebně, ale přemístili se do expozice historické třídy, která se nachází v budově školy. Děti se na vyučování v duchu Komenského „Škola hrou“ těšily a přišly oblečené jak za starých časů – v bílých košilích, vestičkách a nechyběly ani pokrývky

Číst více »

Informace k provozu školy od 8. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR zakazuje od 1. 3. 2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. Po uplynutí jarních prázdnin od 8. 3. bude probíhat pro tyto žáky distanční výuka.   Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Číst více »

Zvířata v zimě

Dne 23.1. třída 1. A vydala na zemědělskou školu, kde si pro ni paní učitelky připravily program Zvířata v zimě. Nejprve jsme si společně prošli celý areál školy. Viděli jsme různá zemědělská zvířata, ale nás zaujal zejména pštros. Hlavně zvuky, které vydával. Znělo to, jako by bubnoval. Moc se nám také líbilo krmení koní. Další část programu už probíhala uvnitř školy. Děti si vyrobily krmení pro ptáčky a také si

Číst více »

Program Pexexo pro 1. ročník

V pátek, těsně před jarními prázdninami, nás navštívili pracovníci organizace Kappa. Tato organizace hravou formou preventivně působí na mládež a učí děti zvládat a vyřešit různé situace ze života (krizové situace). Lektorky si s dětmi prošly výukový program Pexeso. Díky této známé hře se děti seznámily s pojmy jako agrese, kouření a alkohol, šikana, emigranti. Společně si povídali o návykových látkách a naučili se i různé hry. Dvě vyučovací hodiny

Číst více »