VŠECHNY ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Vánoční jarmark v České spořitelně

Žáci pátých tříd (5. A, 5. C) připravili ve dnech 28. 11. a 5. 12. krásné vánoční jarmarky v prostorách České spořitelny v Přerově v rámci projektu Abeceda peněz. Tento projekt rozšířil dětem obzor v oblasti podnikání. Učily se komunikovat, oslovovat lidi, udělat rozpočet. Seznámily se s pojmy jako počáteční kapitál, zisk, ztráta, marže, sponzor, investor. A také zjistily, že podnikání je velké úsilí a bez práce nejsou koláče. Námaha ale nebyla zbytečná, za utržené…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Žádost o.s. Komenius

Vážení členové školské rady, na posledním zasedání o. s. Komenius jsme s přítomnými rodiči probírali situaci školy, se kterou jsme se rozhodli obrátit na zřizovatele. Zasílám vám na vědomí žádost, kterou jsme sepsali. Po Vánočním městečku (19. 12.), kde bude veřejně k seznámení, ji odešleme na magistrát. Dokument v PDF formě na stažení v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – kategorie Komenius.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Zájezd do Prahy

V minulých dnech se uskutečnil zájezd do adventní Prahy a zúčastnili se ho žáci od 5. do 9. ročníků. Navštívili Technické muzeum, které je doslova po strop nabité exponáty, a naše krátká prohlídka určitě navnadila zájemce k delší – třeba i víkendové – návštěvě. Pěší procházkou přes Karlův most jsme se dostali až na Staroměstské náměstí, kde jsme nasáli vánoční atmosféru. Obešli jsme stánky, a kdo si nedal něco na zub, aspoň…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Titul Zelená škola

Naše škola obdržela titul Zelená škola Olomouckého kraje. PDF dokument na stažení v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – katergorie Další dokumenty

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sběr – nová informace technických služeb

Technické služby města Přerova, s.r.o. se na vás, vážení rodiče, obrací s žádostí, abyste do sběrného dvora neodevzdávali v rámci soutěže sběru papíru lepenku, popř. kartonový materiál. Ve sběrném dvoře se množí případy, kdy je odevzdávána právě lepenka ve velkém množství. 

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na Zpívání v kostele

Zpívání v kostele aneb Půjdem spolu do Betléma…
Žáci ZŠ J. A. Komenského
srdečně zvou
21. 12. 2018 ( v časech 8:45, 9:30, 10:15) do kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na Vánoční městečko

Vážení hosté, Vánoční městečko je připraveno na Vaši návštěvu! Nabídneme Vám nejenom příjemnou zábavu a krásné zboží, ale i spoustu dobrot. Přijďte s námi strávit čas ve středu 19. 12. 2018 od 16 hodin na dvůr školy.
Vaše děti a zaměstnanci ZŠ J. A. Komenského Přerov – Předmostí

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Výroba koblih na Vánoční městečko

Výroba koblih na Vánoční městečko Dne 19. 12. 2018 budeme od 8.00h smažit ve cvičné kuchyňce koblihy na Vánoční městečko. Prosíme o pomoc při výrobě všechny ochotné maminky, babičky, tety …. členky O.S. Komenius

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Copyright © 2019 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14