ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Učitelé druhého stupně

Mgr. Hana Pecůchová
Třídní učitel VI.B
Učitelka F, Př
Email:hana.pecuchova@zsjakprerov.cz
Mgr. Romana Oulehlová
Třídní učitelka VI.A (AP - Marie Grondolová​)
Učitelka Z,Ch
Email: romana.oulehlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Josef Šnevajs
Učitel Aj, Z
Email:josef.snevajs@zsjakprerov.cz
Mgr. Rostislav Dočkal
Třídní učitel VII.B (AP - Alena Kurpašová)
Učitel Čj, D
Email:rostislav.dockal@zsjakprerov.cz

 

Mgr. Jana Mičulková
Učitelka Rj
Email:jana.miculkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Kristýna Koutná
Učitelka TV
Email:kristyna.koutna@zsjakprerov.cz
Mgr. Monika Harvančáková
Třídní učitelka IX.A (AP - Kateřina Kolečářová)
Učitel F, Př, Kariérový poradce
Email:monika.harvancakova@zsjakprerov.cz
Ing. František Jan Hrabina
Třídní učitel IX.B (AP - Jana Kočí)
Učitel M, F , ICT Koordinátor
Email:frantisek.hrabina@zsjakprerov.cz
Mgr. Jan Daněk
Učitel M
Email:jan.danek@zsjakprerov.cz
Ing. Patrik Heiser
Třídní učitel VII.A (AP - Veronika Navratilová)
Učitel M
Email:patrik.heiser@zsjakprerov.cz
Bc. Radek Valenta
Třídní učitel VI.C
Učitel Aj, Inf, ČZSP
Email:radek.valenta@zsjakprerov.cz
Mgr. Věra Kravcová
Třídní učitelka VII.C (AP - Olga Blaťáková)
Učitelka Čj, Aj, VO
Email:vera.kravcova@zsjakprerov.cz
Mgr. Lukáš Hlaváček Ph.D.
Třídní učitel VII.D (AP - Jitka Kučerová)
Učitel Př, Z
Email:lukas.hlavacek@zsjakprerov.cz
Mgr. David Chuda
Učitel TV
Email:david.chuda@zsjakprerov.cz
Bc. Renata Ordáňová
Třídní učitelka VIII.B (AP - Martina Bulejová)
Učitelka Čj, VO
Email:renata.ordanova@zsjakprerov.cz
Mgr. Petra Přikrylová
Třídní učitelka VIII.A (AP - Anna Smítalová)
Učitelka VV
Email:petra.prikrylova@zsjakprerov.cz
Mgr. Jana Přikrylová
Učitelka Šj
Email:jana.prikrylova@zsjakprerov.cz
Ing. Jan Kunyt
Učitel M
Email:jan.kunyt@zsjakprerov.cz