ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Vedení školy

Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Ředitelka školy
Email:reditel@zsjakprerov.cz
Pí. Alena Bendová
Koordinátor školských a mimoškolských akcí
Email:koordinator@zsjakprerov.cz
Pí. Eva Pelíšková
Vedoucí učitelka MŠ Čekyně
Email:ms.cekyne@zsjakprerov.cz
Mgr. Dagmar Janků
Vedoucí učitelka MŠ Vinary
Email:ms.vinary@zsjakprerov.cz
Ing. Jitka Zapadlová
Finanční referent
Email:ekonom@zsjakprerov.cz
Mgr. Eva Floreková
Zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD
Email:eva.florekova@zsjakprerov.cz
Mgr. Barbora Složilová
Statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele pro II. stupeň
Email: barbora.slozilova@zsjakprerov.cz
Bc. Barbora Krybusová
Vedoucí učitelka MŠ Pod Skalkou
Email:ms.podskalkou@zsjakprerov.cz