ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Ředitelka školy
Email:reditel@zsjakprerov.cz
Pí. Alena Bendová
Koordinátor školských a mimoškolských akcí
Email:koordinator@zsjakprerov.cz
Pí. Eva Pelíšková
Vedoucí učitelka MŠ Čekyně
Email:ms.cekyne@zsjakprerov.cz
Mgr. Dagmar Janků
Vedoucí učitelka MŠ Vinary
Email:ms.vinary@zsjakprerov.cz
Ing. Jitka Zapadlová
Finanční referent
Email:ekonom@zsjakprerov.cz
Mgr. Eva Floreková
Zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD
Email:eva.florekova@zsjakprerov.cz
Mgr. Barbora Složilová
Statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele pro II. stupeň
Email: barbora.slozilova@zsjakprerov.cz
Bc. Barbora Krybusová
Vedoucí učitelka MŠ Pod Skalkou
Email:ms.podskalkou@zsjakprerov.cz

Učitelé prvního stupně

Mgr. Eva Vachoušková
Třídní učitelka II.L (zast. Mgr. Pavlína Volná)
Email: eva.vachouskova@zsjakprerov.cz
Mgr. Michaela Olehlová
Třídní učitelka I.A (AP - Mgr. Simona Kravcová)
Email:michaela.olehlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Zdenka Kimlová
Třídní učitelka II.B
Email: zdenka.kimlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Barbora Pažická
Třídní učitelka IV.C (AP - Mgr. Ivana Kopečková)
Email: barbora.pazicka@zsjakprerov.cz
Mgr. Magda Zábranská
Třídní učitelka V.A
Email: magda.zabranska@zsjakprerov.cz
Mgr. Yveta Zábranská
Třídní učitelka V.B (AP - Yveta Vlčková)
Email: yveta.zabranska@zsjakprerov.cz
Mgr. Vendula Heinzová
Třídní učitelka V.C
Email:vendula.heinzova@zsjakprerov.cz
Mgr. Ingrid Lounová
Třídní učitelka I.L
Email: ingrid.lounova@zsjakprerov.cz
Mgr. Lenka Vaculíková
Třídní učitelka I.B
Email: lenka.vaculikova@zsjakprerov.cz
Mgr. Martina Pešáková
Třídní učitelka II.A (AP - Bohdana Dostálová)
Email: martina.pesakova@zsjakprerov.cz
Mgr. Irena Janáčková
Třídní učitelka II.C (AP - Yvona Červíková)
Email: irena.janackova@zsjakprerov.cz
Mgr. Ivana Julišová
Třídní učitelka IV.B
Email: ivana.julisova@zsjakprerov.cz
Mgr. Marta Grigárková
Třídní učitelka III.B
Email:marta.grigarkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Pavel Macek
Třídní učitel IV.A (AP - Barbora Dočkalová)
Email:pavel.macek@zsjakprerov.cz
Mgr. Vladimíra​ Kučová
Třídní učitelka III.A
Email:vladimira.kucova@zsjakprerov.cz
Mgr. Alena Kupková
Učitelka Aj
Email:alena.kupkova@zsjakprerov.cz

Učitelé druhého stupně

Mgr. Hana Pecůchová
Třídní učitel VI.B
Učitelka F, Př
Email:hana.pecuchova@zsjakprerov.cz
Mgr. Romana Oulehlová
Třídní učitelka VI.A (AP - Marie Grondolová​)
Učitelka Z,Ch
Email: romana.oulehlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Josef Šnevajs
Učitel Aj, Z
Email:josef.snevajs@zsjakprerov.cz
Mgr. Rostislav Dočkal
Třídní učitel VII.B (AP - Alena Kurpašová)
Učitel Čj, D
Email:rostislav.dockal@zsjakprerov.cz

 

Mgr. Jana Mičulková
Učitelka Rj
Email:jana.miculkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Kristýna Koutná
Učitelka TV
Email:kristyna.koutna@zsjakprerov.cz
Mgr. Monika Harvančáková
Třídní učitelka IX.A (AP - Kateřina Kolečářová)
Učitel F, Př, Kariérový poradce
Email:monika.harvancakova@zsjakprerov.cz
Ing. František Jan Hrabina
Třídní učitel IX.B (AP - Jana Kočí)
Učitel M, F , ICT Koordinátor
Email:frantisek.hrabina@zsjakprerov.cz
Mgr. Jan Daněk
Učitel M
Email:jan.danek@zsjakprerov.cz
Ing. Patrik Heiser
Třídní učitel VII.A (AP - Veronika Navratilová)
Učitel M
Email:patrik.heiser@zsjakprerov.cz
Bc. Radek Valenta
Třídní učitel VI.C
Učitel Aj, Inf, ČZSP
Email:radek.valenta@zsjakprerov.cz
Mgr. Věra Kravcová
Třídní učitelka VII.C (AP - Olga Blaťáková)
Učitelka Čj, Aj, VO
Email:vera.kravcova@zsjakprerov.cz
Mgr. Lukáš Hlaváček Ph.D.
Třídní učitel VII.D (AP - Jitka Kučerová)
Učitel Př, Z
Email:lukas.hlavacek@zsjakprerov.cz
Mgr. David Chuda
Učitel TV
Email:david.chuda@zsjakprerov.cz
Bc. Renata Ordáňová
Třídní učitelka VIII.B (AP - Martina Bulejová)
Učitelka Čj, VO
Email:renata.ordanova@zsjakprerov.cz
Mgr. Petra Přikrylová
Třídní učitelka VIII.A (AP - Anna Smítalová)
Učitelka VV
Email:petra.prikrylova@zsjakprerov.cz
Mgr. Jana Přikrylová
Učitelka Šj
Email:jana.prikrylova@zsjakprerov.cz
Ing. Jan Kunyt
Učitel M
Email:jan.kunyt@zsjakprerov.cz

Asistenti pedagoga

Bc. Kateřina Kolečárová
Asistentka pedagoga v IX.A
Email:katerina.kolecarova@zsjakprerov.cz
Martina Bulejová
Asistentka pedagoga v VIII.B
Email:martina.bulejova@zsjakprerov.cz
Mgr. Ivana Kopečková
Asistentka pedagoga v IV.C
Email:ivana.kopeckova@zsjakprerov.cz
Marie Šurelová Grondolová
Asistentka pedagoga v VI.A
Email:marie.grondolova@zsjakprerov.cz
Jitka Kučerová
Asistentka pedagoga v VII.D
Email:jitka.kucerova@zsjakprerov.cz
Olga Blaťáková
Asistentka pedagoga v VII.C
Email:olga.blatakova@zsjakprerov.cz
Barbora Dočkalová
Asistentka pedagoga v IV.A
Email:barbora.dockalova@zsjakprerov.cz
Bohdana Dostálová
Asistentka pedagoga v II.A
Email:bohadana.dostalova@zsjakprerov.cz
Veronika Navrátilová
Asistentka pedagoga v IX.B
Email:veronika.navratilova@zsjakprerov.cz
Yvona Červíková
Asistentka pedagoga v II.C
Email:yvona.cervikova@zsjakprerov.cz
Iveta Vlčková
Asistentka pedagoga v V.B
Email:iveta.vlckova@zsjakprerov.cz
Jana Kočí
Asistentka pedagoga v VII.A
Email:jana.koci@zsjakprerov.cz
Anna Smítalová
Asistentka pedagoga v VIII.A
Email:anna.smitalova@zsjakprerov.cz
Alena Kurpašová, DiS.
Asistentka pedagoga v VII.B
Email:alena.kurpasova@zsjakprerov.cz
Mgr. Simona Kravcová
Asistentka pedagoga v I. A
Email:simona.kravcova@zsjakprerov.cz

Vychovatelky ve školní družině

Jarmila Bijová
Vychovatelka
Email:jarmila.bijova@zsjakprerov.cz
Miluše Karolová
Vychovatelka
Email: miluse.karolova@zsjakprerov.cz​
 
Eva Rožnovjáková
Vychovatelka
Email:eva.roznovjakova@zsjakprerov.cz
Jana Kravcová
Vychovatelka
Email:jana.kravcova@zsjakprerov.cz
Hana Staňková
Vychovatelka
Email: hana.stankova@zsjakprerov.cz​
Ing. Irena Trachtová
Vychovatelka
Email: irena.trachtova@zsjakprerov.cz​
Mgr. Ivana Kopečková
Vychovatelka
Email:ivana.kopeckova@zsjakprerov.cz

Členové SVČ

Mgr. Jitka Kreselová
Vedoucí SVČ
Email:jitka.kreselova@zsjakprerov.cz
Marcela Navrátilová
Učitel hry na klávesové nástroje
Email:marcela.navratilova@zsjakprerov.cz​