VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Bc. Věra Václavíčková
Ředitelka školy
Email:reditel@zsjakprerov.cz
Mgr. Helena Navrátilová
Zástupce ředitele pro první stupeň
Email:zastupce1@zsjakprerov.cz
Pí. Alena Bendová
Koordinátor školských a mimoškolských akcí
Email:koordinator@zsjakprerov.cz
Pí. Eva Pelíšková
Vedoucí učitelka MŠ Čekyně
Email:ms.cekyne@zsjakprerov.cz
Mgr. Ivana Fikarová
Statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele pro II. stupeň
Email:zastupce2@zsjakprerov.cz
Ing. Jitka Zapadlová
Finanční referent
Email:ekonom@zsjakprerov.cz
Bc. Barbora Krybusová
Vedoucí učitelka MŠ Pod Skalkou
Email:ms.podskalkou@zsjakprerov.cz
Mgr. Dagmar Janků
Vedoucí učitelka MŠ Vinary
Email:ms.vinary@zsjakprerov.cz

UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

Mgr. Eva Vachoušková
Třídní učitelka II.L
Email: eva.vachouskova@zsjakprerov.cz
Mgr. Zdenka Kimlová
Třídní učitelka II.B
Email: zdenka.kimlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Barbora Pažická
Třídní učitelka III.A
Email: barbora.pazicka@zsjakprerov.cz
Mgr. Magda Zábranská
Třídní učitelka I.A
Email: magda.zabranska@zsjakprerov.cz
Mgr. Petr Vlach
Třídní učitel III.C
Email: petr.vlach@zsjakprerov.cz
Mgr. Yveta Zábranská
Třídní učitelka V.B
Email: yveta.zabranska@zsjakprerov.cz
Mgr. Alena Kupková
Učitelka
Email: alena.kupkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Eva Floreková
Třídní učitelka V.A
Email: eva.florekova@zsjakprerov.cz
Mgr. Lenka Vaculíková
Třídní učitelka IV.B
Email: lenka.vaculikova@zsjakprerov.cz
Mgr. Irena Janáčková
Třídní učitelka II.C
Email: irena.janackova@zsjakprerov.cz
Mgr. Ivana Julišová
Třídní učitelka III.B
Email: ivana.julisova@zsjakprerov.cz
Mgr. Michaela Olehlová
Třídní učitelka IV.A (AP - Marie Grondolová Šurelová)
Email: michaela.olehlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Marta Grigárková
Třídní učitelka I.B
Email: marta.grigarkova
Mgr. Martina Pešáková
Třídní učitelka V.C
Email: martina.pesakova@zsjakprerov.cz
Mgr. Ivana Zatloukalová
Učitelka​
Email: ivana.zatloukalova@zsjakprerov.cz
Mgr. Pavel Macek
Třídní učitel II.A
Email:pavel.macek@zsjakprerov.cz

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

Mgr. Martina Vlková Šaratová
Třídní učitelka VII.A
Email:martina.vlkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Romana Oulehlová
Třídní učitelka VIII.A
Email: romana.oulehlova@zsjakprerov.cz
Mgr. Juliana Šípková
Třídní učitelka VI.A
Email: juliana.sipkova@zsjakprerov.cz
Mgr. Josef Šnevajs
Učitel anglického jazyka, zeměpisu.
Email:josef.snevajs@zsjakprerov.cz
Mgr. Rostislav Dočkal
Třídní učitel IX.A
Email:rostislav.dockal@zsjakprerov.cz

 

Bc. Hana Pecůchová
Třídní učitelka VI.B
Email:hana.pecuchova@zsjakprerov.cz
Mgr. Barbora Složilová
Třídní učitelka IX.B
Email: barbora.slozilova@zsjakprerov.cz
Mgr. Vladimír Peška
Učitel dílen, člověk, zdraví a svět práce.
Email:vladimir.peska@zsjakprerov.cz

 

Mgr. Jana Skopalová
Třídní učitelka VII.B
Email: jana.skopalova@zsjakprerov.cz
Mgr. Věra Mašláňová
Třídní učitelka VIII.B (AP - Ivana Vašinová)
Email:vera.maslanova@zsjakprerov.cz
Mgr. Lukáš Hlaváček Ph.D.
Učitel přírodovědných předmětů
Email:lukas.hlavacek@zsjakprerov.cz
Mgr. David Chuda
Učitel tělesné výchovy
Email:david.chuda@zsjakprerov.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Bc. Eliška Vodáková
Asistentka pedagoga v VI.A
Email:eliska.vodakova@zsjakprerov.cz
Jana Bednaříková
Asistentka pedagoga v VI.B
Email:jana.bednarikova@zsjakprerov.cz
Bc. Kateřina Kolečárová
Asistentka pedagoga v VII.B
Email:katerina.kolecarova@zsjakprerov.cz
Bc. Jiřina Pumprlová
Asistentka pedagoga v II.C
Email:jirina.pumprlova@zsjakprerov.cz
Silvie Přívětivá
Asistentka pedagoga v IX.A
Email:sylvie.privetiva@zsjakprerov.cz
Martina Ševčíková
Asistentka pedagoga v VII.A
Email:martina.sevcikova@zsjakprerov.cz
Yvona Červíková
Asistentka pedagoga v V.B
Email:yvona.cervikova@zsjakprerov.cz
Iveta Vlčková
Asistentka pedagoga v III.B
Email:iveta.vlckova@zsjakprerov.cz

VYCHOVATELKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jarmila Bijová
Vychovatelka, asistentka pedagoga v I.B
Email:jarmila.bijova@zsjakprerov.cz
Miluše Karolová
Vychovatelka
Email: miluse.karolova@zsjakprerov.cz​
 
Bc. Jana Zedková
Vychovatelka
Email: jana.zdenkova@zsjakprerov.cz​
Hana Staňková
Vychovatelka
Email: hana.stankova@zsjakprerov.cz​
Ing. Irena Trachtová
Vychovatelka
Email: irena.trachtova@zsjakprerov.cz​
Irena Hynečková
Vychovatelka
Email:irena.hyneckova@zsjakprerov.cz

ČLENOVÉ SVČ

Mgr. Jitka Kreselová
Koordinátor SVČ
Email:jitka.kreselova@zsjakprerov.cz
Marcela Navrátilová
Učitel hry na klávesové nástroje
Email:marcela.navratilova@zsjakprerov.cz​
Copyright © 2019 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14